Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler : 0
Çevrimiçi ziyaretçiler : 67
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Rıfat ŞAHİNER
 
«« Geri dön
 


RIFAT ŞAHİNER

(1969, Ankara)

1969 yılında Ankara'da doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1998'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında ‘İletişimsel Ağlar ve Toplumsal İzolasyon' konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans, 2001 yılında ise yine aynı kurumda ‘Bilişimsel İmgeler / Gösterge Dizgeler' adlı tezi ile ‘Sanatta Yeterlik' derecesi aldı. 2002'de Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent oldu.

 

Dokuzu kişisel olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikte yer alan sanatçı, çalışmalarında, postmodern süreçte iletişimsel ağlarla çepeçevre kuşatılan bireyin açmazlarını sorgularken, bu sürecin yarattığı imgelerle hesaplaşma çabası gütmektedir. Çoğulcu (pluralist) bir biçim informatiğinden hareket eden Şahiner, gündelik yaşam, kent, modern ikonalar gibi temaları eklektik bir yapılaştırma anlayışıyla ele almaktadır.

 

1995'den bu yana başta Sanat Dünyamız, Türkiye'de Sanat, Genç Sanat, Rh+ Sanat, Plato dergileri, Cumhuriyet ve Radikal Gazetesi olmak üzere birçok önemli yayın organında "Sanat", "Postmodernizm", "Popüler Kültür" ve "Video Estetiği" konularında elliye yakın makale ve incelemesi yayımlanan Şahiner, birçok Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyuma bildirileriyle katılmıştır.

 

Rıfat Şahiner'in "Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu" adlı ilk kitabı Yeni İnsan Yayınları tarafından Kasım 2008'de yayımlanmıştır, 2000-2002 yılları arasında UNESCO AIAP Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Ankara Şubesi II. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Uluslararası Estetik Derneği (IAA/ International Association of Aesthetics) üyesi olan Rıfat Şahiner, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

KİŞİSEL SERGİLER ve ETKİNLİKLER

 

2006 "Iconos" Resim Sergisi Galeri Artist- İstanbul

2001 "Icono-Cosmos" - Resim Sergisi Karaca Sanat Galerisi-Ankara

2000 "Ardışık İmgeler" - Resim Sergisi İzmir Resim Heykel Müzesi- İzmir

2000 "Görsel Dizgeler-II" - Resim Sergisi Devlet Güzel sanatlar Galerisi- Eskişehir

1998 "Görsel Dizgeler"- Resim Sergisi Karaca Sanat Galerisi- Ankara

1996 "Medyatik Sağanak" Resim Sergisi Ankara Resim Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Salonu - Ankara

1995 "Medya Tipi Tüketim Modeli"- Enstalasyon Sakarya Caddesi - Ankara

1995 "Enformasyon Tipileri" - Enstalasyon Kurtuluş Parkı - Ankara

1995 "Sansasyon" - Happening Kurtuluş Parkı - Ankara

 

SEÇME JÜRİLİ KARMA ETKİNLİKLER

 

2010 "Electronic De/coll/age" video performans, II. Uluslararası Çanakkale Bienali Korfmann Kütüphanesi - Çanakkale,

2006 "Electronic De/coll/age" video performans III. Buenos Aires Zonadearte in Action 2006 - Buenos Aires, Arjantin,

2006 Üç Kuşak Gazi Eğitimli Sanatçılar, Çağdaş Sanatlar Merkezi - Ankara

2006 Alacakaranlık Defter Sergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi - İstanbul

2002 Sergi 2002, Çankaya Belediyesi-UPSD Ankara Şubesi Ortak Etkinliği Çağdaş Sanatlar Merkezi - Ankara

2000 12. Tekel Resim Yarışması Sergisi - İstanbul/Ankara/Ürgüp

1999 60. Devlet Resim-Heykel Sergisi - Ankara

1999 4.Türkiye Jokey Kulübü Resim Yarışması Sergisi - İstanbul/Ankara/Bursa

1999 9. A.Ç.S.Resim Yarışması Sergisi - Adana

1998 "Bir Yanılsamanın Geleceği" - Enstalasyon, Genç Etkinlik 4 TÜYAP Sergi Sarayı - İstanbul

1997 58.Devlet Resim-Heykel Sergisi - Ankara

1994 55. Devlet Resim-Heykel Sergisi - Ankara

1993 54. Devlet Resim-Heykel Sergisi - Ankara

1993 Grup B.E.R.İ Karma Resim-Heykel Sergisi Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Farabi Salonu - Ankara

 

*   *   *

 

ARDIŞIK TERMİNALLER

 

"Rıfat Şahiner' in akrilik tekniği ile gerçekleştirdiği bu resimler yüzeyin bölünüp parçalanmasıyla sağlanan çoğulcu (pluralist) biçim informatiğini, bu biçimlerin ekran boyutlarına indirgenmiş göstergesel işleviyle gerçekleştiriyor. Yaşamın çok boyutlu yapısıyla da örtüşen ve bütün çoğul görüntüsüne karşın plastik bir bütünlüğü gözden uzak tutmayan Rıfat Şahiner'in resimleri, kitlesel iletişimin günümüzde yükselen çizgisine karşın, bireyi koşullandıran olumsuz etkilerine yöneltilmiş bir eleştirel mesajı da ayrıntıların arkasına gizlemeyi başarıyor."

 

Kaya ÖZSEZGİN

Milliyet Sanat Dergisi, Temmuz'98

 

*   *   *

 

"Televizyon ekranını eserlerinde önerdiği farklı biçim ve renk ilişkileriyle bütünleştiren Şahiner, renk ve biçim kıpırtılarının yarattığı atmosfer ile onu katlanılabilir bir algılayışa dönüştürmekte. Resmin yapısal bütünlüğünü oluşturan bu ekranlar içinde yer yer çizgisel etkilere dönüşen ritmik hareketler, resimlerde organik bir yaşamsallığı hissettiren, görüntülerin yer yer dikey, yatay, diyagonal ya da serbestçe ardışık ve eşzamanlı bir şekilde diğer ekranlarda da devam etmesi bir taraftan resimsel kurguyu hassas ve zengin bir temele oturtmakta,diğer taraftanda resme ilişkin bütünlükçü bir algılayışı güçlendirmektedir.

 

Şahiner'in resimlerinde hem çizgilerin ve renklerin. espas içinde devinerek oluşturdukları akışkanlığa dayalı olarak şiirsellik hem de katı, keskin ve kısa çizgilerin vücudumuzdaki gerginliği arttıran ekspresif bir yaklaşımı görmek mümkün. Ozellikle ekranlarda kullandığı portrelerdeki günümüzün bunaltılı ve şizofrenik ruha sahip betimlemelerinde... Birbirine karşıt gibi görünen bu iki özelliği resimlerinde ustaca biraraya getiren sanatçı, onları popüler kültürün ya da enformatik çağın çok bilindik bir formuna (ekrana) izole etmektedir."     

 

Hayri ESMER

                             

*   *   *                                                                            

 

"....Tüm bu estetik kategorilerle ifade edilmesine rağmen Rıfat Şahiner'in yapıtlarının arkasında güçlü bir gündem var; iletişimsel ağlar ve onların somut araçları olarak nitelendirebileceğimiz monitörler... Doğaçlama sonucu ortaya çıkan uçucu renk formlarının yarattığı çeşitli görsel efektler, simetrik alanlara ayrıştırılıp izole edilerek çeşitli görsel yapılaşmalar meydana getirmiştir. Elbette ki, bu yapılaşma görsel iletişime dayalı imgelerin simetrik benzerliği ile vurgulanmaktadır ve bu simetrik, geometrik düzene dayalı yapılaşmanın çağın estetiğinin eleştirel bir gözle değerlendirmesini içermektedir. Şahiner'in çalışmaları çağın benzer üretim estetiğinin kişiliksiz kalıplarının, benzer tüketim modellerine dönüşmesi ile oluşan sıradanlığın görsel belirtkelerini izleyiciye sunmaktadır.

 

Simetri ile verilen bu sıradanlık, yani bir karenin diğer bir kareden ve ötekilerden özde bir farklılığının bulunmadığının ısrarla vurgulanması, post-nükleer kıyamet ortamlarından çok, mevcut durumun bir devamı ve yoğunlaşmışının yaşanacağı üzerine temellenmekte. Gilbert Adair'in dediği gibi bu devamlılık daha fazla Coca-Cola'nın, daha fazla Mc Donalds'ın ve daha fazla Terminatör'ün olduğu bir gelecek.

 

İşte bu noktada Şahiner'in eşit dizgeleri (monitörleri) her imgesinin içerdiği bilgi oranı, televizyon ekranının darlığından dolayı yarıya inmiştir. (Sansür; eyvah sinema küçüldü!) Bu küçültme ile televizyonu ikinci elden ses ve imgelerin atıldığı bir çöp sepeti olarak değerlendirip, tüm bilgi devrelerini ikiz terminallere bölerek hem sıradanlaşan, hem de duyarlılığını yitiren bir iletişim ürünü olarak sunmaktadır."

 

Hakan DALOĞLU

Sanat Çevresi, Temmuz - Ağustos'98