Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler : 0
Çevrimiçi ziyaretçiler : 14
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
İbrahim TOKASLAN
 
«« Geri dön
 

 

İBRAHİM TOKASLAN

(1978, Mersin)


1978, Mersin ‘de doğdu.
2002, Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü‘ne girdi.
2006, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Cebrail ÖTGÜN atölyesinden mezun oldu.
2007, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisansa başladı ve Tanju Demirci Atölyesinde çalıştı.
2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalında "Temas" konulu yüksek lisans tezini Emre ZEYTİNOĞLU danışmanlığında tamamlayıp mezun oldu.
Çalışmalarına Mersindeki atölyesinde devam etmektedir.

 

KİŞİSEL SERGİLER

 

2010, "Temas, Algı parçalanmaları" sergisi, Asmalı mescit FLAMM, İSTANBUL.
2015, "Kadraj/Sekans'a Karşı Fay Hattı" Mtso Sanat galerisi, MERSİN

 

KARMA ve YARIŞMALI SERGİLER

 

2005 "Takıntı" Uluslararası Audio Video Art Festivali, Galeri-X, İSTANBUL.

2005 "Elektronik Sanat Festivali" BREZİLYA.
2005 "XIII. Yeni Öneriler Yeni Önermeler" Borusan Sanat Galerisi, İSTANBUL.
2006 "Resmi Geçit" Karma Sergisi, 75. Yıl Sanat Galerisi, ADANA.
2006 "Çukurova Üniversitesi Resim, Heykel, Baskı Resim Yarışması Sergisi" ADANA.
2006 "4. Marmara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Trienali Sergisi" İSTANBUL.
2006 "Mersin Üniversitesi Murat Çelik Fotoğraf Atölyesi Sergisi" MERSİN.
2006 "Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mezuniyet Sergisi" MERSİN.
2007 "Tüyap Sanat Fuarı Mimar Sinan G.S.Ü. Sergisi" İSTANBUL.
2007 "7. Şefik Bursalı" Sergisi, ANKARA.
2007 "Artİstanbul Sanat Fuarı " İSTANBUL.
2007 "Öngörüler, Geleceğe Mektuplar" Mustafa Kemal Kültür Merkezi, Beşiktaş Çağdaş, İSTANBUL.
2007 "Açık Sanatçı Stüdyoları" BmSuma Contemporary Art Center, İSTANBUL.
2007 "Genç Sunum" Teşvikiye Sanat Galerisi, İSTANBUL.
2007 Yılın genç ressamları" sergisi, Tefik İhtiyar Sanat Galerisi, İSTANBUL.
2008 "Göz Göze Gel uçurumlardan Atla" Marina Vista Güncel Sanat Ortamları, MERSİN

2008 "Genç Ustalar, Usta Gençler" Nazım Hikmet Vakfı Sanat Galerisi, İSTANBUL.
2008 "Contemporary İstanbul Art Fair" Daire Sanat Galerisi, İSTANBUL.
2008 "Tüyap sanat fuarı" İstanbul 2010 Kültür Ajansı, İSTANBUL.
2008 "Acayip-Tuhaf-Yamuk-Bozuk-Yabancı" Dairesanat Galerisi, İSTANBUL.
2010 "Engelleri kaldır" MTSO sanat galerisi, MERSİN

2010 "Temas, Algı parçalanmaları" sergisi, Asmalı mescit FLAMM, İSTANBUL.
2014 "Uluslararası genç sanatçılar resim sergisi" Mustafa Kemal Kültür Merkezi, Beşiktaş Çağdaş, İSTANBUL.
2015 "Yunus Ensari Resim Yarışması Sergisi" Platform galeri, ANKARA.

 

*   *   *

 

Günümüz dünyasında insan algısı üzerine etki eden çok çeşitli görüntü biçimleri türemiştir. Bu görüntü biçimleri insanın görme ve dokunma duyusunu şekilden şekile sokarak beden ile dünya arasındaki iletişimin, gerçeklik sorgulamaları üzerine yeni problemleri doğurmuştur.


Televizyon, gazete, dergi, sinema ve internet gibi görüntü üreten ve yineleyen araçlar, insan algısı üzerine bedenin yerini konumunu sürekli olarak yer değiştirmekte ve gerçekliği algılamada yeni alternatifler yaratmaktadır. Birey var olduğu dünya içerisinde kendi algılanış biçimini ve kendi "gerçekliğini" yaratabildiği sosyal ortam (ağlar) bileşenleri aracılığıyla, bedenin algı bütünlüğü farklı boyutlar edinmektedir. Günlük yaşam eylemleri haline gelen bu bileşenler algıya "kendiliğinden" oluşan biçimler-biçimlenmeler olarak verilmektedir.


Bu noktada ele alınan resimler durumu yeniden sorgulayarak insanın algı-gerçekliğini bizlere yeniden yaşatarak sunmaktadır.


İbrahim Tokaslan

 

*    *    * 

 

KADRAJ/SEKANS'A KARŞI FAY HATTI


Günümüz dünyası, üç kültürün "sözel kültür" "yazılı kültür" ve sonuncusu olan popüler "sözel/görsel kültür"---dünyası ile birlikte yeni bir çağa evrilmektedir. Bu kültür, gösteri toplumunca gerçekleştirilmektedir. Popüler kültür denen yapı, gündelik olanın popülerleşmesinde başrol oynayan 'görüntü teknolojilerinin kurduğu dil olanağında gerçekleştirilenlerin toplamıdır.


Bu teknolojilerle birlikte iletişimsel bellek ile kültürel bellek ikili yapısı günümüzde bu olanaklar çerçevesinde kayıt alıntına alınma olanağına kavuşmuştur. Görüntünün elde edilmesi ile onun bir amaca uygun kullanımlarının bir mesaja evriltilmesi çok önemlidir. Ancak iletişim çağının Guru'su sayılan Marshal McLuhan "medyumun kendisinin bizatihi mesaj" olduğunu belirtir. Çünkü bu teknolojiler salt bir tek duyu organına hitap etmekten çok diğer duyularını içerik bir gerçeklik alanı yaratmıştır. Söz konusu gerçeklik alanı içinde insan için 'harita olması beklenen imge dünyasında neredeyse perde' olmuşlardır. Popüler kültürün gerçeklik alanı içindeki imgeler, ifade ettikleri anlamları çok doğrudan vermekte ve gücünü buradan almaktadır.


ibrahim Tokaslan'ın işleri, tıpkı diğer medyumlar; televizyon, gazete, dergi, sinema ve internet gibi yeni medyumlar digital ortamda görüntü üreterek dolaşıma sokarken, insan algısı üzerine bedenin üzerinde işleyen, Lacan'ın saptadığı; "görmenin içindeki tüm diğer duyu alanların varlığını" içerecek şekilde donanmış olarak yer almaktadır. Hatta neredeyse bu görsel sunular, kendi başına alımlayıcının bedenini kendi görsel stratejisine uygun olarak kurmaktadır. Burada ortaya konan yapıda kültürel bildirişime uygun görsel kodlar yer almakta, ancak buradaki üretim ortamı salt bir medyum olarak fotoğrafa yakın olması nedeniyle tuzağa düşülebilir. Çünkü fotoğrafın üretimi fizik gerçeğe bağlı bir algılam aralığı iken, burada kurucu olan duygulanım aralığıdırve bizatihi beden asal varlıktır. Daha açık ifadeyle; sanatçının, video ve diğer hareketli görüntülerle bir hesaplaşma için plastik bir dil olan resim ile karşılık vermesi, algılam aralığında fizik gerçek bir imajı bir sanat nesnesi niteliği olan duygulam aralığına eşleme olarak değerlendirilebilir.

 

Temaları açısından Tokaslan'ın işleri ele alındığında- bu sergi bağlamında ortaya koyduğu seçkisi, yaptığı işlerin tümünü içermemesi ki bu da kendi dışındaki ortamlardan kaynaklanmaktadır- bu kültürün eleştirisini ortaya koymaktadır. Ayarlan stratejiler hem popüler kültürün taşıyıcı olan medyanın hem bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışan kişilerce ve toplumca symbiosis-ortak yaşam- bir ilişkidir. Biri diğerinin varlık nedeni olacak şekilde kodlanmıştır.


Ayartma stratejileri, olay örgülerini kendi spontanlığına bağlıymışcasına göstermesine karşın hikayenin kahramanlarının kimler olduğu bir gizdir. Bu giz Tokaslan'ın sunduğu resmin kompozisyonundaki çerçevede kurulan, fotoğrafın kadrajı ile video'nun sekanslarının üst üstüne binen fay hattında aranmalıdır. Buradaki işlerin sunumu, beş farklı seri olarak konumlandırılmışım VİDEO PAİNT İMGELER, PAPARAZZİ(CONTINUOUS SHOOTHİNG) , MAKE UP ESTHETİÇ, SELFİE, MECLİS TV


Yrd. Doç. Dr. Veli MERT