Online members    
Online members : 0
Online guests : 24
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Vahap AVŞAR
 
«« Back
 

 

VAHAP AVSAR
(1965, Istanbul)

1985-1989 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğrenim gördü. 1989'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne, araştırma görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi olarak girdi.

İlk kişisel sergisini 1989'da, İzmir'de (Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi) açtı. Grup sergilerine katıldı. 1992'de Sanart'ın düzenlediği Genç Yetenekler Sergisi' ne seçildi.

AWARDS

1993 54.DRHS (Resim Dalı başarı Ödülü)

Kaligrafik öğelerin, kavramsal içerikli bir sanat yapıtında alabileceği konumsal-estetik değerleri irdelediği, portre kavramına, çağdaş medya kuramları açısından yaklaştığı çalışmalarıyla, genç kuşak sanatçıları arasında yer almaktadır.

 

*  *  * 

 

Vahap Avşar, fotoğraftan performansa, tuvalden yerleştirmeye uzanan çeşitli tür ve teknikteki işlerinde, varlığı her bir eserde içten içe yeniden duyumsanan kendine has muhalif ve politi-kritik kimliğiyle öne çıkan bir imza.

 

Avşar bu açıdan özellikle Türk toplumu ve Türkiye üzerinden yaptığı ‘derin' okumalarla gündeme taşıdığı pek çok konu ve ‘kült' yapıtıyla yıllardır beğeniyle izleniyor ve tanınıyor.

 

Vahap Avşar'ın eserlerindeki içerik, aslında tüm izleyicilere tanıdık gelecek kimi olay ve mekanlara göndermeler taşıyor.

Sanatçı, kitle medyasından tüketim toplumuna, her nevî söylem ve imgeyi mevcut gerçekliğin kökünü kurutarak meşrulaştıran liberal-kapitalist aşırı üretim döngüsünden emperyalizme, yerel ve küresel otoriteyi temsil eden resmi ve gayriresmi kişi ve kurumlardan, sosyal hak eşitsizliğinin yarattığı toplumsal nefret söylemine kadar, pek çok unsuru titizlikle ve ustaca görselleştiriyor.

 

Avşar'ın toplumsal birer aynaya bürünen eserleri, söylemsel doğruluğu zamanla kanıtlanmış biçimiyle izleyiciyle buluşuyor.

Avşar'ın mesafeli ironisiyle beslenen eserleri, izleyenleri imgenin tarafsız sessizliğiyle başbaşa bırakıyor.

Vahap Avşar, eserlerinde yoğunlukla ele aldığı popüler kültür imgelerini küçümsemeden, ama bizzat ve dolaysızca gözlemleyerek, onu yeniden yansıtarak, izleyiciyle birlikte yeniden anlama ve yorumlama yoluna giden bir sanatçı.

 

Avşar ayrıca ve özellikle, militarizm ve beraberindeki yerel ya da ulusaşırı tüm ritüellerinden, üçüncü Dünya ülkelerindeki mimari-sosyal kimlik krizlerine uzanan geniş bir ‘hazır kaynak' yelpazesini de, önyargıları alt üst ederek eseriyle izleyiciye yeniden sunuyor.

 

Cengiz Çekil'in öğrenciliğini yapmış olan ve kendi alanının ‘radikal' temsilcilerinden biri sayılan Avşar, Türkiye'deki en son kişisel sergisini bundan tam 16 yıl önce, İzmir'de sanatseverlerle paylaşmıştı.

 

Eserleri daha once Beşinci Havana Bienali başta olmak üzere, New York, Amsterdam, Toronto ve Paris'te de sergilenen, yurt dışında da üç ayrı kişisel sergiye imzasını atan Vahap Avşar, Türkiye'de ise bundan daha önce yalnızca İzmir'de ve Ankara'da olmak üzere, iki kişisel sergi açmıştı. Avşar, 2010 yılında İstanbul Tophane'deki Tütün Deposu'nda yer alan Fikirler Suça Dönüşünce adlı sergiye yapıtıyla destek vermişti.

 

Önemli eserlerinden bazıları; Supreme (2008), Hz.Ali vs. İsa (1993), Atatürk / Alfabe (1991), Hotel Europa (1992), Yemin Töreni (2010), Özgürlük ve Macera (1992) ve Beş Bin Türk Lirası (1986)

 

RAMPA