Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Ataç ELALMIŞ
 
«« Back
 

 

ATAC ELALMIS
(Istanbul, 1946)

 

1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi' nden mezun oldu.

Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya ve Berlin'de toplam on sekiz kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, çalışmalarına Ankara'da devam etmektedir.

 

BEYAZDI  O

 

Biliyorsunuz masumiyetin ve temizliğin rengidir beyaz. Bir insan tanıdım çok uzun yıllar önce, beyazla yapıyordu resimlerini. Sakin ve dingindi, duygularını yüreğinin derinliklerinde gizliyordu. Güven veren kişiliği coşkusunu resimlerinde gösteriyordu. Keçiler yapıyordu, zeytin ağaçları, şahmeran ve turnalar yapıyor şimdi, Anadolu beyazının ressamı Ataç Elalmış.

 

"İnsanı, sanata ve ilme yönlendiren en önemli  nedenlerden biri de günlük uğraşılardan kaçınmaktır" diyor  Albert  Einstein. Ataç Elalmış'ı ressam olarak tanımıştım ve yıllar sonra öğrenmiştim diş hekimi olduğunu. Belki de Einstein doğru söylüyordu.

 

Sanatın yüreği yöresel, dili evrenseldir. Küreselleşen dünyada bu bilinç daha da önem kazanıyor, tek tip olmamak için. Ataç Elalmış söz konusu bilinci taşıyanlardandır. Bizimdir turnalar. türkülerimizde yaşar onlar. Allı turnadır adı. Samah olup Tanrıya ulaşır. Halay olur Anadolu'nun bir yöresinde. İşlenen resim olur gelin kızların çeyizlerinde, sevdaya aracıdır onlar. Duygular yaşatır hasret türkülerinde. Bizimdir onlar, buram buram Anadolu kokar kanatlarında ve sanata dönüşürler Ataç Elalmış'ın resimlerinde.

 

Nokta, çizgi, benek, sabır, disiplin, emek ve insancıl bir duruşun evrensel boyutu. İşte Ataç Elalmış'ın resmi. Çağdaş bir yaklaşımın klasik sentezi gibidir onlar. Çizgilerin akıp giden coşkusu desenlerin nesnelliğinde durduruluyor. Renksizmiş gibi olan resimler, beyazın grilere uzayan ton zenginliğinde renkleniyorlar. Turnalar söyleşiyor yüz yüze, göz gözeler resimlerde. Sevgisiz ve iletişimsiz bir dünyada ne kadar da anlamlı kompozisyonlar bunlar. Gerçek dışı ve düşsel nitelikteki olgu ve oluşumları çağrıştırıyorlar. Ataç Elalmış resimlerinde, görsel ve dokunsal dokuyu ustaca kullanıyor. Kant'a göre estetik us, kuramsal us ile uygulayıcı us arasında bir köprüdür ve kuramın uygu alanındaki denetçisidir. Estetik us, bir yargı gücüdür ve doğru düşüncenin iyi uygulandığını güzel yargısıyla yargılar. Ataç Elalmış'ta öyle yapıyor resimlerini.

 

Bir insan tanıdım uzun yıllar önce, beyazla yapıyordu resimlerini. Dünya kirlenirken beyaz kaldı o.

 

Bünyamin  BALAMİR                                                                                                                                                              

3 Eylül 2012