Online members    
Online members : 0
Online guests : 22
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Şükrü KARAKUŞ
 
«« Back
 

ŞÜKRÜ KARAKUŞ
(Malatya, 1956)

1976 İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi.
1978-1981 Orta dereceli okullarda resim öğretmenliği yaptı, İSTANBUL.
1984 Mimar Sinan Üniversitesi GSF Resim Bölümünü bitirdi, İSTANBUL.
1985 Lisansüstü, MSÜ, GSF Resim Bölümü.
1994-1996 Arteleku Sanat Merkezinde çalışmalar yaptı, SAN SEBASTIAN-İspanya.
1993 den beri İspanya' da yaşıyor.

 

Şükrü Karakuş,Türkiye´de ve Avrupa ülkelerinde yirmiye yakın kişel sergi gerçekleştirdi, yüze yakın karma sergiye katıldı. 2007 yılında Sao Paolo-Valencia bienalinde yer alan sanatçının Türkiye, İspanya, Fransa ve Almanya´da özel ve kamu koleksiyonlarında çalışmaları bulunuyor.


ATÖLYE ÇALIŞMALARI

1994 Dario Urzay atelyesinde resim, Arteleku, SAN SEBASTIAN-İspanya.
1997 Pepe Albacete atelyesinde serigrafi, Arteleku, SAN SEBASTIAN-İspanya.

BURSLAR

1997 Guipuzcoa delegeliğinden plastik sanatlar dalında burs, İSPANYA.
1999 Guipuzcoa delegeliğinden promosyon için burs.

KİŞİSEL SERGİLER

1993 Atatürk Kültür Merkezi (düzenleyen: Galeri Baraz), İSTANBUL.
1994 IV. Istanbul Sanat Fuarı ( Galeri Baraz ), İSTANBUL.
1996 Galeri Kaş, İSTANBUL
1997 Galeri-Bar Biarritz, SAN SEBASTIAN-İspanya.
1998 Sosyo-Kültürel Merkez, Pessac- BORDO-Fransa.
1999 Aranburu Sanat ve Kültür Merkezi, TOLOSA-İspanya.
2000 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2000 Akdeniz?in Kavşakları, Sala Parpallo-Xarxa de Museos, VALENCIA, İspanya.
2003 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2004 Kültürevi, ZIZURKIL, İspanya.
2004 Galeri Artist, İSTANBUL.
2006 Sinema Leidor, TOLOSA, Ispanya.
2006 Arteleku Sanat Merkezi, SAN SEBASTIAN, Ispanya.
2007 Galeri Garage of Art, ISTANBUL.

KARMA SERGİLER

1980 XIV. DYO Sergisi, İZMİR, ANKARA, İSTANBUL.
1981 III. Yeni Eğilimler Sergisi, İSTANBUL.
1984 V. Günümüz Sanatçıları Sergisi, İSTANBUL.
1991 XII. Günümüz Sanatçıları Sergisi, İSTANBUL
1992 ?66 Kare? Tuyap-İSTANBUL.
1993 III. Sanat Fuarı ( Galeri Baraz ), İSTANBUL
1994 IV. Istanbul Sanat Fuarı (Galeri Ekol), İSTANBUL.
1995 Amposta Sanat Bienali, TARRAGONA-İspanya.
1995 V. Sanat Fuarı ( Galeri Kare ), İSTANBUL.
1995 XIII. Navarra Resim Sergisi, PAMPLONA-İspanya.
1995 Çağdaş Türk Sanatından (Galeri Baraz), Koç Üni. İSTANBUL.
1996 Üç Sanatçı, Arteleku, SAN SEBASTIAN-İspanya.
1996 Galeri Kaş, İSTANBUL.
1997 Indaux Fabrikası (enstalasyon), GETARIA-İspanya.
1997 II. ?12 cm? sergisi, PASAJES SAN PEDRO-İspanya.
1997 Çağdaş Türk Resmi (G. Baraz), Koç Üni., İSTANBUL.
1998 III. ? 12 cm? sergisi, PASAJES SAN PEDRO-İspanya.
1998 ?Yolculuk, kayıp ülkeler?, Koldo Mitxelena ve Arteleku, SAN SEBASTIAN-İspanya.
1998 Türk Resminde Soyut Eğilimler, Atatürk Kültür Merkezi ( Galeri Baraz), İSTANBUL
1999 Okupgraf 99, HONDARRIBIA-İspanya.
1999 8 Genç Sanatçı, Galeri Binyıl, İSTANBUL.
1999 IV. ? 12 cm?sergisi, PASAJES SAN PEDRO-İspanya.
2000 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2000 V. ? 12 cm?sergisi, PASAJES SAN PEDRO-İspanya.
2001 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2001 Galeri Pera, İSTANBUL.
2001 Sanat Fuarı, ANKARA.
2001 Okupgraf, TOLOSA-İspanya.
2001 Art-İst, Sanat Fuarı, İSTANBUL.
2002 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2002 I. Goiart, ORDIZIA-İspanya.
2003 ?Göç? Estudio Arte, SAN SEBASTİAN-İspanya.
2003 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2003 Galeri Pintzel, PAMPLONA-İspanya.
2003 Akmerkez, İSTANBUL.
2004 Galeri Binyıl, İSTANBUL.
2004 Sanat Fuarı, İSTANBUL.
2004 Akmerkez, İSTANBUL.
2004 II. Goiart, ORDIZIA-İspanya.
2005 Galeri Artdepo, İSTANBUL.
2005 ?Encuentos I?, TOLOSA-İspanya.
2005 Akmerkez, İSTANBUL.
2005 Kültürevi, IBARRA-İspanya.
2006 ?Encuentos I?, ANDOAIN-İspanya.
2006 Casa Ciriza, PASAJES SAN PEDRO-İspanya.
2006 VII Plastik Sanatlar Bienali, ALBACETE-İspanya
2006 Akmerkez, ESTAMBUL
2007 Sao Paulo-Valencia Bienali, VALENCIA-İspanya
2007 Marmara Pera Palas, Galeri Art&Life, ISTANBUL
2007 Galeri Garage of Art, ISTANBUL

ESERLERİNİN BULUNDUĞU YERLER

İstanbul Belediyesi
Pessac Belediyesi, Fransa
Tolosa Belediyesi, İspanya
Xarxa Muzesi, VALENCIA, İspanya

 

SANATÇININ RESİMLERİ HAKKINDA

 

Kendine özgü organik formlarıyla tanınan sanatçı daha önceki sergilerinde ele aldığı bakış-uzam  kavramını iyice derinleştiriyor; son dönem çalışmalarında yer verdiği figuratif değerlerle resmine yepyeni bir soluk getiriyor. Genelde çok katmanlı planlar halinde çalışan sanatçı, zeminde ikame eden fotoğrafa yakın bir imge üzerine ya da yanına apansız çok yakın plandan bindirilmiş biyo-organik-botanik formlarla çarpıcı bir bütünlüğe varıyor. Bu anlamda zemindeki kozmik peysajlar, kalabalık insan grupları veya ebruyu andıran görüntülerle diğer katmanlar arasında çoğul, zengin bir ilişki ağı oluşuyor. Makro-mikro temelli bu bakış biyogeometrik formlarla özgünleşip netlik kazanıyor.

 

Desenlerinde ise hiç durmaksızın dolaşan kalemi ve tekrara dayalı jestleriyle yüzeyi dolduran sanatçı bir nakışçı titizliği ve sabrıyla tuhaf biçimler, yaratıklar arıyor. 

 

Eleştirmen şair Yalçın Sadak´a göre;  uzun zamandan beri bir sınır-dil kuran Şükrü Karakuş, daima nesneye bakıyor ama gözün görme imkanlarından taşarak... Bir tür aşırı görme biçimidir bu, çıplak gözün mikroskopik boyutta ya da objektif gibi görmesine benzer bir durum. Somut çağrışımlıdır biçimler, çünkü nesneye ilişkin bir yığın dışsal izle yüklüdür, gerçekdışıdır çünkü gözün göremeyeceği tuhaf özelliklere de sahiptir. Tam bir mutasyon anını imler gibi; oluşa-geliş halinde saptanmıştır her imge. Sınırda değil, sınırın kendisi olan bir dildir bu. Batı epistemesinin kurucu ikiliklerinin (öz/görünüş, özne/nesne, ben/öteki vb.) birbirine çözündüğü yerdir orası. Orada eyleyen dil çifte bir varoluşa sahiptir, aynı anda hem oraya hem buraya aittir. Karakuş´un herhangi bir resmine bakmak, bakışın sorunsallaştığı bir sürece dahil olmak demektir. Çünkü ona bakan göz de kendini şu ya da bu konumda sabitleyemeyecektir. Bir gelgit-bakıştır resmi kuran ve ona bakanın da bu gelgite dahil olmaktan başka şansı yoktur.


BULUŞMA

Genel anlamda sanatsal üretim sürecinin sanatçı açısından tekil olması bütün zamanlar için bu süreci gerçek anlamıyla okumaya kapalı bir duruma getirir. Disiplini, üretim biçimi, kurgusu ya da kavramı ne olursa olsun her sanatçının doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği kişiler, mekanlar ve anlar vardır. Bu unsurlar kaçınılmaz olarak bir şekilde üretime yansırlar.

Kendi kişisel deneyimimden hareketle, ilk çalışmalarımdan bu yana hem üretim sırasında hem dışında sürekli olarak yapıta yansıyan monolog/diyaloglar içinde olduğumu farkettim. Bu temelle ilişkilendirmek istediğim; 100 resimden oluşan; BULUŞMA adını verdiğim çalışmayı çocukluğumdan bu yana beni yapıtlarıyla, yaşama biçimleriyle, varlıklarıyla etkileyen ya da sadece birlikte olmak durumunda olduğum düşünür, yazar, sanatçı, arkadaş, sinemacı ve ailemden insanlara adıyorum.

Yaklaşık iki yıl süren bu çalışma süresince etkilenme, değiştirme, dönüştürme, yaratma, çoğalma, zaman ve mekan gibi temel kavramlar üzerine derinlemesine düşünme ve hesaplaşma olanağı bulduğumu, buradan hareketle yapıtın ardından hem hayali hem gerçek bir buluşma ortamı yaratmayı denediğimi söylemek isterim.

Yine bu sürede bir yandan kendi kimliğimi, kapasitemi ve sosyal konumumu sorgularken, diğer yandan üretim sırasında ve sonrasında genel anlamda ?sanatçı? tavrını ve giderek ?sanatçı? nın ne olduğunu kavramaya yöneldim.

Doğuştan gelen farklılıkları gözardı etmeden, bir sanatçının varolma sürecini esas olarak, bireysel ve sosyal etkilenme-dönüştürme-gerçekleştirme potansiyel toplamı olarak algılamak isteğimi; sanatçıya yüklenen zorunlu rolü ve aynı zamanda sanatçı ?mit? ini sorgulamak isteğimi; bu arada sanatçıyı bilinen tanımların ve önyargıların dışına taşıma isteğimi görsel yolla anlatmaya çalıştım.

Çalışma birbiriyle ilintili üç bölümden meydana geliyor: birinci bölümde Mevlana Celaleddin-i Rumi?nin bir şiiri, ikinci bölümde herhangi bir biçimde etkilendiğim, birlikte olduğum ya da bu çalışmada yer almasını istediğim 100 kişinin fotoğraflarından oluşan foto-enstalasyon, üçüncü bölümde ise, kağıt üzerine akrilik boyayla gerçekleştirdiğim 100 resimden oluşan seri yer alıyor.

Ötedenberi çalışmalarıma konu olan gövde, organizma, mesken gibi çıkış noktaları bu yapıtta da ana köken olarak beliriyor; teni sıfır düzlemi olarak ele alıp gövdeden içeriye ve dışarıya doğru yapılan yolculukta makro/mikro aralığı üzerine kurulmuş düzeni uzak/yakın oyununa dönüştürüp, yurt-suz-lanma temelinde, asıl sorunun; ?ben?e ilişkin duruma bir tür meşruluk arayışı olduğunu düşünüyorum..

Şükrü Karakuş