Online members    
Online members : 0
Online guests : 20
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Ömür BAKIRER
 
«« Back
 

ÖMÜR BAKIRER
(Zonguldak, 1939 )

1962'de AÜDTCF Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. 1964'te Chicago Üniversitesinde sanat tarihi dalında master yaptı. 1971-1972'de doktora sonrası eğitim için Amerika'ya gitti. New York ve Columbia Üniversitelerinde öğrenimini pekiştirici çalışmalar yaptı. 1973'te İngiltere'de York Üniversitesinde mimari üzerine çalışmalarda bulundu. 1959-1960'ta, Floransa'da Instituto Statale Delle Arte'de seramik öğrenimi gördü. 1986-1987'de, Amerika'da cam üretimi ve kullanımı üzerine araştırmalar yaptı.

İlk kişisel sergisini 1959'da, Ankara'da (Sanatseverler Derneği) açtı. Yurt içinde ve dışında karma sergilere katıldı. Halen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Seramik çalışmalarını, cam üzerinde yoğunlaştıran Ömür Bakırer, cam malzemeyi, kullanım eşyası olmaktan çok, sanatsal üretim yönünde değerlendirmekte, bu yolda özgün yapıtlar ortaya koymaktadır.