Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Koray GÜNER
 
«« Back
 

KORAY GUNER
(1969, Ankara)

1969 yılında Ankara'da doğan Koray Güner, Saint Benoit Fransız Lisesi'ni 1988'de bitirdikten sonra, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı okulda Şehir Planlama programında master ve doktora yapmış. Mesleki çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir...

 

Koray çok severek yaptığı mimarlığın yanı sıra, çocukluğundan başlayarak onu terketmeyen resmi de yaşamından uzak tutamamış. 1984'te başladığı RHM resim kurslarında tanıştığı Yusuf Taktak ile uzun yıllar sürecek resmi öğrenme ve geliştirme yolculuğuna da böylece başlamış.

 

Sanatçı, 1997'de altı arkadaşıyla İstanbul'da Atölye Kaleidoskop'u kurdu. Resimlerini artık orada üretiyor. 

 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) üyesi olan sanatçı bir çok karma sergiye katılmış,  6 kişisel sergi açmıştır. Koray Güner ayrıca yerleştirme sanatında da örnekler üretmiştir.

  

Koray son sergisinde, resimle mimarlığı tuvallerinde biraraya getirirken, çok sevdiği 'soyut'u da aşamalı olarak sanatına dahil ederek, az yapılan bir sunumu bizlerle paylaşıyor, siluetleri ayrıca soyutluyor...

 

*   *   *

 

Koray Güner sanatını şöyle anlatıyor;

 

 "Doğup büyüdüğümüz kent bizim içsel dünyamızı biçimlendirmede yani duygularımızı, düşüncelerimizi ve algılarımızı oluşturmada çok önemli bir etmendir."O Kent" içinde var olduğumuz dünyayı yansıtarak ne için yaşadığımız hakkında büyük ipuçları verir. "O Kenti" algılamak bir ölçüde "O İnsanı" algılamaktır.

 

Kent formunu anlayabilme uğraşımda benim mihenk taşlarım/referans noktalarım kentsel siluetlerdir. Yüzyılların birikimi, tortusu içinde kentsel siluetin değişimi özellikle kıyı siluetlerinde net bir şekilde izlenebilir. İstanbul'un boğazlara ve Halice sahip olması bir kıyıdan diğerine bu kıyı siluetini gözlemlememize ve algılamamıza olanak tanımaktadır.

 

Bir kentin kıyı silueti tarihsel gelişimlere paralel olarak iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin eklenmelerle çeşitlenmektedir. Yüzyılın başında Tepebaşı ve Galatanın şekillenmesi günümüzde tarihi siluetinin üzerini gökdelenler görülmeye başlaması buna örnek verilebilir.

 

 

Koray Güner olarak ben son resimlerimde insanı algılamaya, günümüz dünyasındaki insan kavramına ayna tutmaya çalıştım. Toplumsal bir birey, yaşam tarzı, özgürlük, kaos, çarpık yapılaşma, ötekileştirme, kimlik, aidiyet, batılılık, doğululuk, çok kültürlülük, geleneksel,- teknolojik gibi kavramları İstanbul kent siluetlerini ve özelikle galata siluetini  izlenimlerime göre resmederek kendimin, insanların, toplumun ve algıladığım İstanbul'un, Türkiye'nin, yaşadığımız dünyanın bir parçasını yansıtmaya çalıştım."