Online members    
Online members : 0
Online guests : 29
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Ahmet SARI
 
«« Back
 

 

AHMET SARI
(1980, Hatay)

 

1980 yılında Hatay'da doğdu. İlkokulu Hatay'ın Altınözü ilçesinde okudu. Antakya 23 Temmuz Merkez Lisesi'ni 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında tamamladı. 2000-2001 Öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı sanatlarını kazanarak 2005 yılında mezun oldu. 2003'ten beri Akbank Kültür ve Sanat Merkezi'nde Baskı Atölyesi yöneticiliğini yapmaktadır.

 

Terakki Sanat'ta ikinci kişisel sergisini açacak olan sanatçı, birçok karma sergiye katılmış ve ödüller almıştır.

Ahmet Sarı, resimlerini yağlıboya, akrilik ve zift kullanarak yapıyor.

 

***

 

Ahmet Sarı'nın "Ders-i İntibah" diye adlandırdığı ikinci kişisel sergisini oluşturan resimlerinde değişik damarlardan beslenen bir temsiliyet anlayışına tanık oluyoruz. Bir yandan eleştirel düşünceye yaslanan yeni-dışavurumcu bir eğilim, diğer yandan ise transavangard plastisite ve imge alaşımına yaklaşan bir resim anlayışı. Naif portrecilik girişimi gibi görünen ancak kıvamı tartılmış bir abartıyla karikatürize edilmiş öküz portrelerindeki insani duygu aktarımı empatiye yer vermeyecek kadar nötrleştirilmiştir. Bu eğilimi doğrulayan sadece biçimsel veriler değil, aynı zamanda malzeme kullanımı da bu hissiyat sıfırlama baskısının ipuçlarını ele veriyor.

 

Zemine vurulan renklerin üzerine serilen zift tabakasını kazıyarak yeniden bir ışık keşfine yönelmesi, ressamın "derin ben(mou profond)" ine her türlü bireyoluş karartmasına rağmen ulaşma çabasını gösterir. Bu tür resimlerde sadece bir alt bilinç kazıması yapmanın gerekliliği üzerinden değil, aynı zamanda uygulamanın kendisinin bir göstergeye dönüşme olanağı üzerinden de anlamın izini sürmek gerekir. Nitekim stratografiler (üst üste istiflenmiş ince yüzey tabakaları) halinde bir birinin altından yüzeye çıkma çabası gösteren renkler politik bir imgeye dönüşebilmektedirler." ifadesiyle serginin içeriğini dile getiriyor.

 

Ümit İnatçı