Online members    
Online members : 0
Online guests : 21
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Asli OZEN (Cakar)
 
«« Back
 

 

ASLI (CAKAR) OZEN

(1956, Trabzon)

 

The artist was bom in Trabzon. She completed her primary, middle and high school education in Trabzon. She started her university education at Samsun Institute of Education, Department of Art (graphics) and graduated from Eskişehir Anatolian University.

 

She is still working as a teacher and continues to paint at her own atelier. Her social content figurative topic paintings she works with acrylic paint technique in by making a place-figure connection.

 

 *   *   *

 

Yerel Tatların Senfonik Anlatımı


Her sanatçı kendi gerçeğini sanatında oluşturmaya çalıştığı dil ile ifade etmeye, güzeli bulmaya çalışır. Bu dil Aslı Özen'de klasik bir kompozisyon kurgusunun kendi bilincinde aracısız oluşturup anlam kazandırdığı post -kübist bir dildir.Figürde başlayarak bazen fonuda kesen geometrik bölüntüler resmine ayrı bir dinamizm kazandırır.sağlam, iyi gözlenmiş ,Kimi zaman soyutlanan figürler fon içinde erirler.Uzak bakışlı,vakur,mağrur bir hüzün ile mütevazi bir kahramanlık tavrını sezdiğimiz figürler düzenli bir ritim ve anıtsal bir duruşla senfonik koroya katılırlar. Aracısız saf ve yalın bir biçim anlayışı ,zaman zaman nerede ise tek rengin tonlarına dayanan pastoral bir senfoniye doğru yol alır.Bu senfoni bir süre sonra Ulvi Cemal Erkin'in Karadeniz'in kemençe ritmi ile biten köçekçeler'ine dönüşür. Bu senfoni Anadolu'nun farklı Çoğrafyalarının , farklı kültürlerinin çağdaş bir düzenle sunulan görsel bir iz düşümüdür. Bünyamin Balamir'in "içinde insan yoksa o sanatın içi boştur" sözü Aslı Özenin resminin dayanağı gibidir.


Doç. Dr. Kadir Şişginoğlu

 


ASLI ÖZEN'DE FİGÜR ANLAYIŞI


Kimi sanatçıların tematik yaklaşımlara ağırlık veren bir yapısı olduğu gözlerden kaçmamıştır. Aynı konu çevresinde yoğunlaşmanın verdiği alışkanlıkla yol almaya çalışırlar. Bu bağlamda figür konusu başlı başına ayrı bir alan oluşturur. Figürün yorumlanması sorunu, onun üzerinden genişleyen bir alanda aynı konuyu ele almak tek amacı sayılır sanatçının. İlk bakışta kolay gibi görünen ama aslında tekdüzeliğe düşme riski taşıyan bir yaklaşım. Aslı Özen, baştan beri yerel motiflerden hareket ederek belli bir bölge insanını tuvaline taşıyor. Karadeniz insanının hareket ve renk öğeleri altındaki varlığını görsel bir imgeye dönüştürerek resimlerinin odak noktasına yerleştirmekte. Bir anlamda folklorik bir hava taşısa da, ondan ötede Karadeniz halkoyunlarındaki dinamizmini kendine ana eksen alıyor. Bunu yaparken sahip olduğu anlayış, konuyu ilk anlamından soyutlayarak hareketi resimsel bir öğeye dönüştürmekten başkası değil. Kısacası, yerelleşme endişesinin uzağında kendi yolunu bulmuş. Onun tuvalinde keskin çizgilerle kurgulanmış bir düzenlemenin varlığı söz konusu. Bu arada unutulmaması gereken bir diğer nokta, figürlerinde görülen yerellik kokusu. Ancak, böylesine ayrıştırıcı bir özellik iliştirilmiş olsa bile onların kimliklerinden sıyrılarak anonimleştirildiği dikkatlerden kaçmıyor değil. Zor olanı da bu yöntem. Sonuçta sanatçı, başından beri kararlılıkla sürdürdüğü bu biçem doğrultusunda yerellik tuzağından kurtulup daha genel bir anlatım dilinin peşinde olduğunu kanıtlıyor.


A.CELAL BİNZET