Online members    
Online members : 0
Online guests : 21
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Aydemir ÖKMEN
 
«« Back
 

 

AYDEMIR OKMEN

 

Sanatçı, soyut figüratif resimlerinde, gündelik hayata ve güzelliğe özgün bir yaklaşım getiriyor. Resimlerindeı Anadolu'nun zengin mitolojisinden alan ana tanrıça ve kadın figürleri, günlük yaşamdan figürler ile iç içe işleniyor.

 

Akademik eğitimine 1969 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde başlayıp 1974 yılında Devrim Erbil atölyesinden mezun olan Aydemir Ökmen 10 kişisel sergi açmamasına karşın yaşadığı çağ ve ülkenin çalkantılı süreci ile birebir örtüşen üretken bir sanat hayatı olmuştur.

 

Sanatçının resimlerinde konu bağlayıcı bir unsur olmaktan çok resmin olanaklarının açılımında yardımcı bir unsurdur. Resimde iki boyutlu anlayışı prensip edinen sanatçının çarpıcı renk kullanımı ile beslenen figürlerinde çağdaş bir yorum ile kilim motiflerinin tadı seçilir. Sergilenen işler Anadolu'nun zengin mitolojisinde yer alan Anatanrıça ve kadının güzelliği, doğurganlığı ve yapıcılığına duyulan hayranlığın da bir göstergesidir. Aydemir Ökmenin, yüzyıllardır içinde yaşayıp soluduğumuz kültürün sanatçının renkleri ile çağdaş formlarda buluşmasına tanıklık ediyoruz.