Online members    
Online members : 0
Online guests : 14
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Alper ÇELEBİ
 
«« Back
 

 

ALPER CELEBI

(1967, Erzurum)

 

1967 Erzurum doğumludur. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ekonomi lisans ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans tahsili yapmıştır. 20 yılı aşkın bir süredir bankalar ve büyük organizasyonlarda bilgi işlem yöneticiliği görevi yapmıştır. Halen bir GSM operatöründe yazılım danışmanlığı yapmaktadır.

 

Resme olan ilgisi 9 yaşında başlamış ve kesintisiz olarak sürmüştür. Bu süre içinde çeşitli kaynaklardan aldığı derslerle sanatın ve özel olarak resim sanatının sadece pratik yanıyla değil teorik, teknik ve felsefi yanıyla da yakından ilgili olmuştur.

 

Temaları ve teknikleri değişkenlik göstermekle beraber, tuval üzerine değişik boyutlarda yağlı boyayla, insana dair varoluşsal duyguları dışavurumcu bir yolla aktarma çabası güder.

 

Çalışmalarını halen İstanbul Göztepe'deki atölyesinde sürdürmektedir.