Online members    
Online members : 0
Online guests : 18
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Ali Asker BAL
 
«« Back
 
ALI ASKER BAL

(Varto,1968)

He completed the Post-Graduate program at Dokuz Eylul University, Institute of Social Sciences.

He opened three personal exhibitions in the country. The artist won Selcuk Museum Artemis Award.

He still continues to carry out studies as Research Assistant at Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting.


ALİ ASKER BAL

(Varto, 1968)

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programını bitirdi.

Yurt içinde üç kişisel sergi açtı. Selçuk Müzesi Artemis Ödülü aldı.

Sanatçı, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.