Online members    
Online members : 0
Online guests : 20
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Ahmet UZELLİ
 
«« Back
 


AHMET UZELLI
(1904-1978)

Hayatına ilişkin yeterince bilgi bulunmamaktadır. İlk devlet sergileri ile başlıca karma sergilere eser verdiği katalog kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca koleksiyonlardaki eserlerinden Uzelli'nin İmpresyonist anlayışta eserler yapan bir ressam olduğu karşımıza çıkmaktadır.

Sanatçının resim heykel müzelerinde ve özel koleksiyonlarda eserleri vardır.