Online members    
Online members : 0
Online guests : 12
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Hüseyin ZEKAİ PAŞA
 
«« Back
 

 

HUSEYIN ZEKAI PASHA

 

II. Mahmud döneminde, 1835 yılında öğretime başlayan Mekteb-i Harbiye-i Şahane'den yetişen Hüseyin Zekai Paşa, 19. yüzyılda kullanım olanakları artan fotoğraftan yararlanan sanatçılardan biridir. Bu dönemde Osman Hamdi, fotoğrafı oryantalist konulu resimlerinde akademik gerçekçiliği yakalayabilmek ve ayrıntıyı verebilmek için kullanırken, Türk Primitifleri olarak anılan ilk kuşak sanatçıların "belki öğrencilerin demek daha doğru olacaktır" eğitimleri sırasında fotoğrafa dayanarak sarayın mal varlığını resimledikleri bilinmektedir. Gerek primitiflerde ve gerekse Hüseyin Zekai Paşa'nın burada olduğu gibi, fotoğraftan yararlandığı resimlerinde görülen ortak unsur, şiirsel, manevi bir güzellik atmosferi yaratılmasıdır. Bu sanatsal tutum, doğadaki her şeyin aynı ölçüde güzel olduğunu ileri süren tasavvuf düşüncesinin bir ürünü olarak görülmelidir.