Online members    
Online members : 0
Online guests : 19
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Şevket DAĞ
 
«« Back
 

 

SEVKET DAG
(Istanbul, 1876 - Istanbul, 1944)

Osman Hamdi Bey'in kurduğu Sanayi-i Nefiseyi 1897'de bitirdi. Bu okulun ilk mezunlarındandır. Evkafta küçük bir görevle meslek yaşamına başladı. Galatasaray Sultanisi'nde resim öğretmenliği yaptığı dönemde, okulun müdürü olan Tevfik Fikret'in takdirini kazandı. Şevket Dağ, öğrencilerine doğadan resim çalışma alışkanlığını kazandırmakta etkili oldu. Galatasaray'dan sonra, İstanbul Öğretmen Okulunda bu görevini sürdürdü. Okulda bir resimhane kurdu. Özel yaşamında da sanatında olduğu gibi titiz ve ölçülüydü. Malik Aksel, onu şöyle anlatır: ‘'Kendisini yakından görenler, onun iri, kalın vücuduna rağmen, hassas, duygulu bir ruhu, neşeli ve nükteli bir dili olduğunu hiç unutmazlar. Kılık kıyafetine büyük bir itina gösterir, yaz kış beyaz kolalı yaka kullanır, ipek boyunbağlarının üstüne, altın üzerine elmas ile süslenmiş küçük bir palet iğne takardı. Üzerinde ufak bir boya, bir yağ lekesi bulunmaz ve buna tahammül edemezdi. İyi giyinenleri olduğu gibi, iyi konuşanları, derli toplu kimseleri severdi.''

Kuyucu Murat Paşa Türbesi yakınında, bir muhallebici dükkanında sergi açması ve Ramazanda halka resim göstermesi, yıllarca cami içlerinde yorulmadan resim çalışması, buna karşı çıkan bağnaz kişilere direnmesi, onun sanata duyduğu sevgi ve saygının bir ifadesidir. Yapı içlerine ve sokak aralarına sehpa kurup resim yapmanın geleneklere aykırı sayıldığı bir dönemde, doğa karşısında resim çalışmak gerektiğini savunmuş ve bunu öğrencilerine benimsetmekte çaba göstermişti. Çok sevdiği Ayasofya içinde resim çalışması, ancak özel bir izinle mümkün olabilmişti.

 

Resimleri gençlik yıllarından itibaren Avrupa'da ilgi görmüş, Paris, Münih ve Atina'da sergilenmiş ve ödüller almıştır. Şevket Dağ Türk resminde ender rastlanan iç mekanların (Enteryör) ressamıdır. Cami avluları, türbeler, Ayasofya Camii, terihi yapıların iç mekanlarını resmetmiştir.


Güzel Sanatlar Birliğinin kurulmasında görev aldı. Mesleğini sevdi ve sevdirmeye çalıştı.
İstanbul'da öldüğünde Siirt milletvekiliydi.

Sivil ressamlar kuşağının ilk üyelerinden biridir. Resim sanatımızda iç mekan (enteryör) ressamı olarak, özellikle Ayasofya'dan çalıştığı resimleriyle tanınır. Şevket Dağ Ayasofya'ya tarihsel bir yapı olmaktan çok, mimari bir bütünlük açısından yaklaşmış, yapıyı değişik yönleriyle resimlerine aktarmıştır. Işığın, yapı içindeki yansımaları, loş ya da gölgeli bölümlerle yarattığı karşıtlık, Şevket Dağ'ın bu tür resimlerinde, bir mekan duygusunun somut verileri olarak görülür. Cami içlerinin loş ve sessiz atmosferi, Şevket Dağ'ın resimlerinde gizemli bir görselliğe bürünmüş olarak çıkar karşımıza. Resmin klasik tür sınıflandırması dışında, özel bir tema ressamı olarak, öncülük yapmıştır.