Online members    
Online members : 0
Online guests : 15
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Şeker Ahmet PAŞA
 
«« Back
 

 

SEKER AHMET PASA

(1841, Istanbul- 1907, Istanbul) 


1841'de İstanbul'da doğdu, 1907'de İstanbul'da öldü.

 

Asker kökenli Şeker Ahmet Paşa Türk resminin ilk üç ressamından birisidir. Diğer iki ressam ise Oman Hamdi ve Süleyman Seyyit'di.

Asıl adı Ahmet Ali'dir. Küçük yaşta 1855 yılında Tıbbiye Mektebine girdi. Resim yeteneği nedeniyle bu okulda resim öğretmenliği yardımcılığına getirildi. Daha sonra Harbiye'ye geçti. Abdülaziz'in ilgisini çekince resim öğrenimi için 1864 yılında Paris'e gönderildi. Önce Mekteb-i Osmani'ye devam etti. Paris Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçti ve G.Boulanger ve J.L.Gérome gibi öğretmenlerden dersler aldı. Ders aldığı hocalarının oriyantalist etkisi altına girmemiş olması resim üslubu açısından oldukça ilginçtir.

 

Uzun hazırlık ve çalışmalardan sonra, Türk ve yabancı ressamlardan oluşan bir resim sergisi açmayı başardı (27 Nisan 1873). Bu sergi Türkiye'de ilk resim sergisiydi. İkinci sergisini 1 Temmuz 1875'te Darülfünun binası salonunda açtı. Bu sergide kendi resimleri, başka Türk ressamların eserleri, çoğunlukla hristiyan ve yabancı ressamların eserleri yer aldı. 1876 da Sanayii Nefise Mektebinin açılmasında etkili olmuştur.

 

Eserlerinden " Talim yapan erler" ve "Kale ve evler" kendinden önceki ressamların tarzından oldukça uzaktır.