Online members    
Online members : 0
Online guests : 48
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Cevat ERKUL
 
«« Back
 

 

CEVAT ERKUL
(1897, Selanik -1981, Istanbul)


İlk ve orta öğreniminin bir bölümünü Selanik'te, bir bölümünü Kadıköy Freres Mektebi'nde tamamladı. Küçük yaşta resim sanatına ilgi duydu. Ailesi, hukuk okumasını istediğinden, bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. Bu öğreniminin yanı sıra, İDGSA Resim Bölümünde Hikmet Onat'ın atölyesinde çalıştı.

1946'da üye olduğu Güzel Sanatlar birliğinin karma sergilerine katıldı, bu birliğin sanat anlayışı yönünde yapıtlar verdi. Zamanının daha büyük bir bölümünü sanata ayırabilmek için, Yargıtay üyeliğine kadar yükseldiği mesleğinden ayrıldı.

İzlenimci palete bağlıdır. İstanbul görünümlerini, ışık etkileri içinde yansıttığı resimlerinde, Çallı kuşağının yaygınlaştırdığı anlayışa sonuna kadar bağlı kalmıştır.

 

Boğaziçi görünümleriyle tanınan Cevat Erkul, Hikmet Onat'ın üslup yaklaşımına duyduğu yakınlığı kendine özgü renk ve ışık değerleriyle besleyen ve geliştiren bir sanatçıdır. Tıpkı kendi gibi hukuk kökenli olan Hasan Vecih Bereketoğlu'nda da tanık olduğumuz üzere, kent ve deniz tutkusunu unutulmaz kompozisyonlarla resme yansıtmıştır. Özellikle gün batımına yakın saatlerde, nesne ve figürleri kuşatan ışığı çok iyi analiz eden Erkul'un peyzaj yaklaşımı, Boğaziçi görünümlerinde sıkça rastladığımız coşkulu ve renkli genel ifadenin biraz dışında kalır. Daha gerçekçi duyuşlara kucak açan bu tavır, oldukça duygusal bir karakterde kendini sunar. Öne çıkan ışık ve renk kaynaklı atmosfer, ilginç biçimde Doğulu bir tasavvurun da somutlaştığı tinsel bir uzama dönüşür.