Online members    
Online members : 0
Online guests : 55
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Cafer BATER
 
«« Back
 

 

CAFER BATER            
(İstanbul, 1913-İstanbul, 1994)

Küçük yaşlarda başladığı ve ilgi duyduğu resim çalışmalarını, 1950'li yıllarda suluboya türünde yoğunlaştırdı. İlk kişisel sergisini, bu tür resimlerle 1957'de, İstanbul'da (Şehir Galerisi) açtı. Fransa, İspanya, İsviçre'de sergiler düzenledi. 1950-1971 yılları arasında, devlet sergilerine katıldı.

İstanbul peyzajını ve bu peyzajın, güneşle yıkanan görüntülerini konu aldığı suluboya resimlerinde, işlek bir fırça beğenisi, teknikle uyumlu saydam bir renk anlayışı ve görüntünün spontane bir duyarlıkla kavrandığı izlenimci bir eğilim ağır basar. Türkiye'de Hoca Ali Rıza ve Üsküdarlı Cevat gibi, suluboya resme öncülük yapmış olan bir kuşağın geleneğini sürdürenler arasında yer alır.