Online members    
Online members : 0
Online guests : 54
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Master Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Şerif RENKGÖRÜR
 
«« Back
 

 

SERIF RENKGORUR
(1887, Istanbul-1947, Ankara)

1907'de Harbiye'yi bitirdi. İşkodra müstahkem mevkii komutan yaverliğine atandı. Balkan savaşında yaralanarak tutsak düştü. Savaşın bitiminde askerlik mesleğinden ayrılarak, resim sanatıyla daha geniş ölçüde ilgilenmeye başladı. Münih ve Paris'e gitti. İstanbul'a dönüşünde, daha çok suluboya resimlere yöneldi.

Peyzaj ve kompozisyon türünde yapıtlar verdi. Pertev Boyar, Türk Ressamları kitabında, ondan şöyle söz ediyor: ?'Detayları, kitle güzelliği içine almak gibi, resim sanatının her sanatkara nasip olmayan sırrını da keşfetmiştir. Bazı sevdiği ressamların çığırına özenmeyerek, kendi şahsiyetini inkişafa gayret etse imiş, şüphesiz daha çok muvaffak olacakmış. Her şeye rağmen subay ressamlar arasında, birinci sınıfa yakın bir kudrette sayabiliriz onu.''

Ankara Halkevi Resim Şubesinin ve Emekli Subaylar Birliğinin kurucu üyelerinden olan Şerif Renkgörür, Ankara Halkevi'nde açılan sergilere düzenli olarak katılmıştır.