Online members    
Online members :
Online guests :
» Site Members » Honor Members » Detail  
Google In pages
OUR MEMBERS
HONORARY MEMBERS
HONORARY MEMBER
Artist name : Mazhar AYKUT

Galleries
Paintings Gallery 1 »
Paintings Gallery 2 »
Paintings Gallery 3 »

Biography :

 

MAZHAR AYKUT

(1911, Edirne)

 

1911'de Edirne-Uzunköprü'de doğdu.
1933 - I934'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne misafir öğrenci olarak devam etti. 1936'da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mülkiye) mezun oldu.
1937'de Ziraat Bankasına müfettiş olarak girerek.1974'e kadar müfettişlik ve müdürlüklerde bulundu.

Sanat bilgisini arttırıp şahsen bir estetik senteze varabilmek için; 1952 Napoli - Roma - Lugano - Bern - Paris - Floransa, 1954 Viyana - Münih - Londra - Edinburg - Brüksel - Amsterdam - Otterlo - Lahey - Rotterdam, 1959 Viyana - Paris, 1969 Zürih - Londra - Viyana'da sanat gezileri yaptı. Paris'te bulunduğu dönemlerde resim akademilerinden "Academie de la Grande-Chaumiere" de çalışmalar yaptı.

1958 - 1964 yılları arasında katılmaya davet edildiği California - Stanford Üniversitesi resim yarışmalarının beşinde, 20-30 bin resim gönderen Amerikalı ve yabancı sanatçılar içerisinde "Liyakat Sertifikası" ve "ödül" alan 100 ressam arasında yer aldı ve resimleri dünyanın 100 büyük şehrinde sergilendi.
"Stüdyo 7" nin sahibi gazeteci - ressam Jane Carter tarafından 36 resmi Amerika'ya götürülerek 3 kentte sergilendi. 1963 yılında Florida Palm Beach Flagler Müzesi’nde sergilenen resimler nedeni ile gazete ve radyolarda yapılan olumlu yayınlar neticesinde sergi 4 ay açık kalarak diğer eserler arasından seçilen "Çiçekler" isimli yağlıboya tablo, müze koleksiyonuna kabul edildi.

1972 yılında "Şiir Denemelerim", 1978 yılında okullarda rehber kitap olarak tavsiye edilen "Soylu Resim Yolları" kitapları yayınlandı. 1973 yılından sonra "Ankara Sanat" ve "Sesimiz" dergilerinde 60'dan fazla makalesi yayınlandı.

1962 - 1982 yıllan arasında çeşitli üniversitelerde resim sanatı ve estetik bilimi üzerine 8 konferans, 3 ders verdi.

KİŞİSEL ve KARMA SERGİLER

(1959 - 1960) yıllarında Birinci Beynelmilel Türk Sanatları kongresine davet
edilerek, Ankara Ressamlar Birliği üyesi olarak, düzenlenen karma ve sergi
1961'de "Stüdyo 7"nin sahibi Jane Carter'm düzenlediği karma sergi
1962, 1963, 1965, 1966, 1969 Ankara Ressamlar Birliğinin muhtelif sergileri
1970 Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği sergisi
1970 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi kişisel sergisi
1989 İş Bankası Sanat Galerisi kişisel sergisi
1992 Dam Sanat Galerisi kişisel sergisi
1995 Ziraat Kültür Merkezi kişisel sergisi
2000 Başak Sanat Galerisi kişisel sergisi

YURT DIŞI KİŞİSEL VE KARMA SERGİLER

1958 New York "City Center Gallery" halk jürili sergi
1958 Virginia "Beach Art Association" halk jürili sergi
1959 New York "East Hamton Guild Hall" halk jürili sergi
1963 Florida "Palm Beach Flagler" jürili sergi
1961'de Amerikanın 3 kentinde kişisel sergi
1958, 1959. 1960, 1961, 1964 yıllarında Dünyanın 100 büyük şehrinde
karma sergi

ÖDÜL VE ONUR BELGELERİ

Kodak Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülü
California "The Latham Foundation" Vakfı Ödül ve Liyakat Sertifikaları
Ziraat Bankası Amblem Yarışması Mansiyonu
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mezunları Derneği" Onur Belgesi
GESAM tarafından, Türk Kültür ve Sanatına hizmet veren 1923 ve
öncesi sanatçılara verilen Saygı Plaketi
Kültür Bakanlığı, Suluboya Ressamları Grubu 65. Sanat Yılı Teşekkür Plaketi

HAKKINDA YAZILANLAR

"Çok kudretli bir sergi. Ben bu sergiyi dolaştırmak isterdim. Yalnız bir ikisini ayırabilirdim. O da zayıf olduklarından değil, belki bu havaya uymadıklarından. Patlayan bulutlar ne güzel. Fakat, ben en çok nonfigüratifleri kuvvetli buldum. Ben, bir serginin muvaffak olmuş sayılması için 3 veya 4 resmin başarılı olmasını kafi bulurum. Fakat senin serginde hemen hepsi başarılı, candan tebrikler"

Turan Erol - 1,1.1971 - Sergi

"Resimlerinizi çok kuvvetli buldum. Çok beğendim. Leke ve renk konulan çok muvaffak bir şekilde halledilmiş. Ne zevkli dokularınız var, hayranım!"

Hamiye Çolakoğlu - 1.1.1971 - Sergi

"Mazhar bey, siz ressamları şaşırtıyorsunuz."

Naciye İzbul - 1.1.1971 – Sergi

"Desende belirli bir ressamın daima noksan bir yanı kalır. Desen biz istemesek de, onu yaptığımız anda ne düşündüğümüzü söyler. Resimde en sadık dostumuz kuşkusuz desendir. Unutmayalım ki düşmanımız da odur. Mazhar Aykut'da böyle söyler, desen üzerine ve onun bütün eserlerinde desen ön plandadır. Ülkemizde ve dışarda birçok karma sergilere katılan sanatçı, kendi kişiliği doğrultusundaki eserleriyle dikkat çekmektedir .Üç yabancı dil bildiği için çok zengin olan sanat kitaplığının ışığı altında sağlam ve soylu sanat yollarına yönelen, estetiği iyi kavramış olan ve sanatın değerlerini yitirmeyen kural ve kuramlarına uygun olarak çabalarım sürdüren bu sanatçımızın ürünleri, yarınlarımız için kalıcı nitelikte ve bütünlüktedir".

Nüzhet İslimyeli-1977-‘’Türk resim sanatından desenler’’

"Mazhar Aykut'un Ziraat Kültür Merkezi'nde düzenlediği retrospektif sergi, kanımca bu tür bir tercihin, ciddi kıstaslar üzerinde geliştiği sürece anlamlı sonuçlar verebileceğini kanıtlaması yönünden tipik bir örnek niteliğindedir. Sanala gönül vermekle, sanat gönüldeşi olmak arasındaki derin ayırım, bu sergide, otodidakt geçinen pek çok kişiye örnek oluşturacak bir mesajla da yüklü bulunmaktadır."

Kaya Özsezgin -1.11.1995 - Milliyet Sanat Dergisi

"Çocukluğunda başlayan resim tutkusu Mazhar Aykut'un içinde hala meşale gibi yanmaktadır. Bu tutkuyla sanatında verimli olmak için çaba göstermiş ender sanatçılarımızdan biridir. Hayatının her anını planlı bir süreç olarak geçirdiğini gözlemek mümkündür. Sanatçı, resim yapmak, araştırmak ve incelemelerde bulunmak üzere Dünyanın önemli müzelerinde ziyaretlerde bulunmuştur. Özgeçmişinden de görüleceği gibi Sn. Aykut yurtdışında önemli sergiler açmış, müzelerde eserleri yer almıştır. Böylece Türk Resim Sanatı, bu sergilemelerde Mazhar Aykut kimliği İle yurtdışında temsil edilmiş ve tanıtılmıştır. Mazhar Aykut, 3 yabancı dil biliyor olmasının avantajını da resim sanatından yana kullanmıştır. Gezileri sırasında çok sayıda sanat kitabı alıp incelemiştir. Bu deneyim ve bilgilerine, dayanarak 1952 yılında başlayarak. Türk Resim Sanatı'nın gelişmesine de katkılarda bulunacak çok sayıda makale ve konferanslara çaba göstermiş ve resim sanatını irdeleyen, kaynak kitap olarak kullanılacak - Soylu Resim Yollan - adlı bir kitap yazmıştır. Resim Sanatı uğraşlarını, sanat kural ve kuramları doğrultusunda sürdüren bu doğrultuda yağlıboya, suluboya resimler üreten sanatçı sağlam bir desene sahiptir ve kendine Özgü renk ve biçimi bulmuştur. Suluboya ve yağlıboyalarında onun kişilik özelliklerini görmek mümkün olmaktadır. Deseninin gücü sürekli çalışmasından kaynaklanır. O doğayı en büyük kaynak olarak görür, ancak doğanın tıpkısını değil, doğayı sanat kuralları doğrultusunda ele alır. Sanat eserlerinin diğer bir özelliği de sıcak ve soğuk renkler ve uyumlu grilerin hakim olduğu eserlerindeki duygululuktur. Her türlü gösterişten uzak, sürekli üreten, üretene kaynak oluşturan, sessizce ve sürekli başarıya doğru grafik çizmiş olan bu ressam, yazar ve değerli insanımız bugün ve gelecekte gerek yazıları ile, gerek eserleri ile yeni kuşaklara ışık tutmaya devam edecek, eserleri değerli koleksiyonların nadide parçaları olarak parlayacaklardır."

Saadet Gözde 7.11.1995 - "Yeni Ankara Sanat" Dergisi

"Mazhar Aykut, sanatını en üst derecede yapan değerli kişiliğe, sanat ve özgün kimliğe sahip bir sanatçıdır. Pentürlerinde her an ölçülü, disiplinli renk ve çizgilerini içiçe tuvallerine yerleştirme ve dizayna önem vermekte ve isterse onları spontan bir biçeme de bırakmaktadır. Tüm bu ölçülü düzeni kimi kez deformasyon uğruna saptırmaktan çekince duymamakta ve tuvallerini çoğaltmaktadır. Aykut'un özgün pentürleri, desenleri, akuarelleri hemen sanatçısını ele vermekte ve onu en üst yerlere oturtmaktadır. Sanatçının, derin kültürü ve engin sanat deneyimleri sonucunda 1978'de - Soylu Resim Yolları - adını verdiği 344 sayfalık, bu konularda çalışmalar yapanlara önder olacak bir kitabı yayınlanmıştır. Lekelerle tablolarına kübist anlatım öğeleri koymakta ve yapıtları kendilerini uzaklardan bize tanıtmaktadır."

Münip Özben -14.1.2001


«« Other artists