Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Aysegul IZER
 
«« Geri dön
 


AYŞEGÜL İZER

(1959, İstanbul)

 

1959 yılında İstanbul'da doğdu. Sarajevo Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik Tasarım Bölümü'nde lisans eğitimini 1985 yılında tamamladı. Münih Güzel Sanatlar Akademisi'nde Baskı üzerine araştırmalarda bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde 1990'da Y. Lisans, 1992'de Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 1999'da Doçent, 2005 yılında ise Profesör MSGSÜ - GSF Grafik Tasarım Bölüm Başkanı oldu.

 

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel ve grup sergisinde yapıtları yer alan sanatçı, ilk kişisel sergisini 1987 yılında açtı. 1986 Yılında ilk birincilik ödülünü kazanan kazanan sanatçının toplam 10 adet uluslararası ödülü bulunmaktadır.

 

SANATÇININ YORUMU

 

"Bence ‘Yapıt herkese hitap etmenin ötesinde, kişiye ait bir alandır'. 

Yaratım süreci çıkış noktasını özümsemek ve sezgi gücüyle ona tepki oluşturabilmektir. Sanatçının gördüklerini olduğu gibi alıp uygulamaması için çıkış noktasını muhakkak içselleştirmesi gerekir. Temel yapıyı değiştirmeden kontrollü bir değişimden ve yaratıcı yorum getirmekten korkmamak gerekir. Aksi takdirde kendini tekrar kaçınılmazdır." diyerek ifade ediyor sanatçılığını

 

Ayşegül İzer

 

DA SEİN¹

 

Resim Sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan bir sanattır. Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. Renklerin ve imgelerin bir araya getirilmesi içerik açısından betimsel ya da simgesel anlamlar taşıyabilir.

 

Grafik sanatı ise, resim ve yazının aynı ortamda kullanılarak yeni bir iletişim biçimi yaratılmasıyla oluşur. Grafik sanatı, mekanik ya da yarı mekanik işlemlerle resim (image), işaret (sign), yazı (typface-typography) gibi görsel imge üretilen sanatların tümüne verilen addır ve basım sanatından ayrı düşünülemez.

 

Lascaux'dan Uruk Tabletlerine, hiyeroglif yazıdan parşömen üzerine tezhipli el yazmalarına kadar on binlerce yıldan beri resimler, göstergeler ve tasvirler aracılığıyla mesaj iletmenin sayısız yolu bulunmuştur. Sanat yapıtı da malzeme ve söz kullanımındaki çoğulluğu ile mesaj iletmenin en önemli yollarından biridir. Paul Klee'nin düşüncesi grafitiler aracılığıyla doğrulanır: "Yazmak ya da resim çizmek temelde aynı şeydir". 

 

Uçların birleştiği nokta olarak, "grafik sanatı ve grafik tasarımın" birleşmesi, metin ve görselin bir bütün olarak algılanmasıyla oluşur. Grafik tasarım, üretilen işi yalnızca görerek değil aynı zamanda "seyrederek" okuduğumuz, "seyrettiğimiz anda" okumuş olduğumuz bir iletişim aracıdır.

 

Klee sanat eserinin yol olduğunu ileri sürerken, bitmiş işin değil, üretim sürecinin bütününün sanat olduğunu söylemek istiyordu. Varılacak yer, gidilecek yönün değil, yolda-olma-halinin kendisinin belirlediği bir süreç-deneyim-yaşam-durum gibi nosyonlarla kurulan ve bizzat sanat eseri olan bir yoldur. XIX. yüzyılda fotoğrafın gelişmesiyle resmin toplumsal rolü azaldı, 1920-30'lardan sonra da sanat yolunu nerede ise kaybetti ve pek çok kişi elli yıl önce ortaya çıkan akımların izinde kendi dilini geliştiremeyerek kendini tekrarladı durdu... Yaptığı işin nedenini, özünü, nasılını araştırmayan sanatçının kendi yolunu çizemeyeceği ortada...

 

"Seyirlik nesne olma" olgusunun dışında işler üretme arayışının içine giren her sanatçı, ontoloji sorunu ile karşı karşıya kalır. Yüzyılımızın sanat yapıtı artık "kavramsal arka düzlemi" ile var olmak zorundadır. Çağın içeriğini yakalayamamak sanatı piyasa nesnesi olma ortamına çeker. Görsel etki yaratma çabası ağır basan işlerin izleyici ile kolay bir ilişkiye girdiği söylenebilir, ne var ki "seyirlik olma", düşünsel arka düzlemi olmamayı da beraberinde getirmemelidir.

 

İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğum "İlkbahar Noktası" ve "İzdüşümler/Projections", Almanya'da açılan "Erennerungen,  Canada'da açılan "Görünmez Kentler/Invisible Cities ve Vancover-Malaspina Printmakers Socity Sanat Galerisi'nde açılan Two in One adlı sergilerdeki işler beraber incelendiğinde, tüm işler, anlamlı bir bütün ve belli bir sistem içinde birbirleriyle ilişkilendirilebilirler. Bu bağı, yapıtlarımda kullandığım "enlemesine uzam, eleman ve malzeme kullanım düzeni" ile iç ve dış kısımlarında yer alan "ikonografik" anlatımlar sağlarlar.

 

Sergilenen işlerin yerleştirilmesi de yapıtların kendisi kadar önem taşır. Kurgulamanın sağlam bir iç düzeni olmalıdır. Birinci yapıt ile sonuncu arasında bir bağlantı olduğu için, taşıdığı iletimi diğer yapıtlara bağlamak için izleyene daha çok zaman sunmalıdır.

 

Bir resmi planlamak benim için bir şehri planlamak gibi bir şeydir, izleyicinin kurguladığım işin katmanları arasında gezinmesini isterim. Ne kadar güzel bir renk uyumu olmuş diye düşünülmesinden çok, neden bu elemanlar bir araya gelmiş diye düşünülmesi beni daha çok heyecanlandırır.

 

Yapıtlarımda yer alan soyut kavramlar geometrik ilişkiler biçiminde ele alınır. Resimlerimde oluşturduğum katmanlardan daire, elips, kare, üçgen, hiperbol ve parabol gibi eğriler, ara kesitler, bu kavramda n sayıdan oluşan bir sistem, n boyutlu uzayda bir nokta olarak ele alınabiliyorsa bu nokta bir koordinat olarak yapıtlarımda yer bulur.

 

Resmimde koordinatları birbirleriyle ilişkilendiren doğrusal denklem takımlarının belirlediği alt katmanlar ya da alt uzaylar söz konusudur. Yine geometrinin en yeni ve en karmaşık dalı olan topoloji² ki, aralarında belirli bir ilişki bulunan fiziksel ya da soyut öğelerden oluşmuş kümelerin belirli özelliklerini, özellikle de geometrik cisimlerin biçim değiştirme (deformasyon) altında değişmeden kalan özelliklerini inceler, benim etkilendiğim noktalardan biri alarak yapıtlarımda bu nedenle yer alır. Topoloji simgesel mantıkla yakından ilişkilidir.

 

Yapıtlarımda kullandığım her bir "zaman, mekân ve nesneler arası eleman" - koordinatlar, renkler, piktogramlar, sayılar, harfler, harita,  mimari formlar, matematik, tipografi, resim hatta geometri alanına girmeyen çeşitli kavramlar ve elemanlar - yapıtlarımda yer alırken kendi özerkliğini korumaya dair bir kaygı taşımazlar, özerkliğini yitirip, kitlelerin kodlarıyla örtüşerek, dekode edildikçe amacına ulaşırlar. Benim yapıtlarım, insanı ve benim belleğimi kuşatan tüm olguların ve durumların malzeme olarak kullanıldığı bir alandır.

Yapıtların içinde oluşturduğum mikro ve makro kozmoslar kendi aralarındaki çelişki ile var olurlar. Aralarındaki çelişkiyi gidermek ancak biçim ve bağlam (form and context) arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ile sağlanabilir.

 

Yaratım süreci çıkış noktasını özümsemek ve sezgi gücüyle ona tepki oluşturabilmektir. Sanatçının gördüklerini olduğu gibi alıp uygulamaması için çıkış noktasını muhakkak içselleştirmesi gerekir.

Temel yapıyı değiştirmeden kontrollü bir değişimden ve yaratıcı yorum getirmekten korkmamak gerekir. Aksi takdirde kendini tekrar kaçınılmazdır.

 

Bence "Yapıt herkese hitap etmenin ötesinde, kişiye ait bir alandır".

 

¹Da Sein: Martin Heidegger'in eseri 'Sein und Zeit' da tanımladığı; 'varlık' kavramdır.'zeit' ise zaman olarak çevrilebilmektedir. Varlık ve Zaman'da tüm araştırma boyunca 'Varolma' kelimesiyle kastedilen hakkında oradaki temel cümle bilgi verir ve şöyle der: Varolmanın özü "Varoluşundadır".

 

 

²Topoloji: Aralarında belirli bir ilişki bulunan fiziksel ya da soyut öğelerden oluşmuş kümelerin belirli özelliklerini, özellikle de geometrik cisimlerin biçim değiştirme (deformasyon) altında değişmeden kalan özelliklerini inceler.


KİŞİSEL SERGİLER


2009 Terakki Vakfı Sanat galerisi İstanbul

1986 State Museum of Vrsac, Yugoslavia
1986 Gallery Zvono
1987 Taller Galeria, Barcelona, Spain
1988 Griffon Gallery, Ankara
1991 Soyak Art Gallery Istanbul
1992 Vakko Art Gallery, Izmir
1993 Mine Art Gallery, Istanbul
1999 Siyah/Beyaz Gallery, Ankara

SEÇİLMİŞ GRUP SERGİLERİ

1986 Mini Print International 6, Barcelona, Spain
1986 The 4th Int. Miniature Print Exhibition Biennal, Seoul, Korea
1986 Contemporary Turkish Artists Exhibition, Sarajevo, Yugoslavia
1987 Intergrafika-87, Berlin, Germany
1987 I. Bienal International De Grvira-Campinas, Sao Paulo, Brazil
1987 International Print Biennal, Skoplje, Yugoslavia
1988 Mini Print Biennal, Fredrikstad, Norway
1988 Premio Internazionale, Biella, Italy
1989 Kanagawa Prefectural Gallery, Japan
1989 50th Year Exhibition Ankara
1990 Interprint 90 exhibition, Lviv, Beli Russia
1990 Varna International Print Biennal, Bulgaria
1990 6th International Miniature Print Exhibition, Seoul, Korea
1991 Contemporary Turkish Prints Exhibition, Belgium
1991 International Print Exhibition, Varna, Bulgaria
1992 MSU Exhibition, HBK, Kassel, Germany
1993 International Print Biennal, Maastricht, Nederlands
1994 Artist Professors Exhibition, Ataturk Library, Istanbul
1995 Galeria Lumi, Prishtina, Kosova
1995 "Intolerance" Exhibition, Yildiz Palace, Istanbul
1996 International Print Exhibition, Portland Art Center, USA
1996 "The Other" Habitat Activities, Antrepo, Istanbul
1997 MSU Exhibition, Istanbul
1998 "Ex-Musicis" International Ex-Libris Biennial, Italy
1998 Contemporary Artists, Aksanat, Istanbul