Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Akif POROY
 
«« Geri dön
 


AKİF POROY

(1946, İstanbul) 


İlkokul öncesi, komşuları Ressam Şefik Bursalı'nın verdiği eski fırçalar onda ilk resim tutkusunu ortaya çıkarmıştır denilebilir.

1960'lı yıllarda Avusturyalı sanat tarihçisi ve ressam Heimo Schrittwieser ve arkadaşı ressam ve moda fotoğrafçısı Eduard Gaber'ın etkisiyle yağlı boya resme başladı.

 

1970'li yıllarda Düsseldorf, Amsterdam, Münih ve New York'ta tanıştığı ressamlar bugünkü çizgisinde önemli etkiler yarattılar.

Kendi deyimi ile renkleri geleneksel Türk minyatürlerinin büyüleyici renklerinin etkisinde kalmıştır.

 

1974-1986 yılları arasında yurtdışında Alman ve Amerikan ekollerinde Jinekolog ve Seksolog olarak çalışırken bazı Güzel Sanatlar Fakültelerinde dinleyici öğrenci olarak izleme imkanı buldu, atölyelerde çalıştı.

 

Münih ve Köln gibi sanat metropollerinde kişisel sergiler açtı. Şubat 1986'da Münih'te ilk kişisel sergisini açtı.

Resim yapmayı bir nevi meditasyon olarak gören Akif Poroy'a göre resim yapmak, duyguları ve düşünceleri bir düzeye yansıtmak. Ve özgün bir şekilde. Resimleri genellikle klasik Türk minyatürlerinin renkleri, New York soyut ekspresyonist ekolü ve Avrupa informel abstraksyonu etkisinde oluşmuş. Gerçeküstü çalışmalarından "minimal painting" türüne, Osmanlı kaligrafisi ile Bronx Grafiti akımını aynı tuvalde yoğurduğu denemeleri vardır.

 

1988'den beri Ressamlar Derneği Üyesidir.

1989-1990 ve 2005-2006 yıllarında, ve 2007 den beri Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak sanata hizmet vermeğe çalıştı.

2007'de Akif Poroy'a İstanbul Kadın Ressamlar Derneği "Onursal Üyeliği" verilmiştir.

İstanbul Basın Müzesi ve Edirne Çağdaş Sanat Müzesinde resimleri bulunmaktadır.

 

20 kişisel sergi açmış ve onlarca karma sergiye katılmış olan Akif Poroy'un Türkiye dışında resimleri , Almanya, Avusturya, Avustralya, İsviçre, İspanya, Hollanda, Polonya, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve USA'da özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

 

POROY'UN SANATI HAKKINDA

 

1960'lardan bu yana resim yapan Akif Poroy'un neo ekspresyonizm tavrını giderek benimsemesi, 1970'Ierde Avrupa'da yakından izlediği bu tavrın etkisi olduğu söylenebilir. Ancak insanın bilinçaltındaki arzularını resimleyen gerçeküstü / sürrealizmden Osmanlı kaligrafisi ile soyuta uzanan resimlerinde farklı yaklaşımları deneyen sanatçının temelde sanata yaklaşımı dışavurumcu bir anlatım biçimidir. Sanatçıya göre resim yapmak bir nevi meditasyondur. Duygularını, içindekileri dış dünyaya açmak böylelikle izleyicisinin de duygularını tetiklemek ve güzele birlikte varmak Akif Poroy'un temel amacıdır.

 

Doğanın kendisi ve özellikle insanın doğurganlığı, cinselliği Dr. Akif Poroy'un sanatına insanın psikolojik ve duygusal yapısı kadar fizyolojisini de sokar. Aracı olduğu mucizeler onu sanata iten duygusal bir güç olarak ressamlığını da etkiler. Ancak doktor kimliği de bu yaratma sürecinde yerini alır. Ailenin, kadının ve doğumun gücünü resminde de sürdürmeye yeğler. Geleneksel hat sanatındaki soyut düzeni bile dışavurumcu bir fon üzerinde kurgular. Kendi coşkularının egemen olduğu bir kurgudur bu. Görsel tanımlamalar ve akademik bir görüntü yerine coşkunun yönlendirdiği renkçilik Akif Poroy'un resmine özellik kazandırır.

 

Prof.Dr.Tomur Atagök