Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Abdullah AYAYDIN
 
«« Geri dön
 

 

ABDULLAH AYAYDIN

( Trabzon)

 

Trabzon'da doğdu. Burslu olarak girdiği Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Grafik Anasanat dalında lisans tamamladıktan sonra aynı alanda yüksek lisans ve doktora yaptı. Ankara'da resim-iş öğretmenliği yaptı. Resim-İş öğretmenleri hizmet içi eğitim kursuna eğitim görevlisi olarak katıldı. Çeşitli dergilerde bilimsel makaleleri yayınlandı. İki kitap yazdı, kitap editörlüğü ve bölüm yazarlığı yaptı. Üç kişisel sergi açtı. Birçok karma sergiye katıldı. Ajanslarda grafik tasarımcı olarak çalıştı. İllüstrasyon ve karikatür çalışmaları yaptı. Kurucu üyesi olduğu Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği'nde iki yıl genel sekreterlik görevini yürüttü. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü'nde bölüm başkan yardımcısı ve Resim-iş Öğretmenliği anabilim dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir.

 

TEZLER

 

AYAYDIN, A. (2002). İlköğretim Okullarındaki Sanat (Resim-İş) Eğitiminde Çoklu Zekâ Kuramının Uygulanması, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

AYAYDIN, A. (2005). İlköğretim Resim-İş Dersinde Çoklu Zekâ Kuramı'na Dayalı Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

 

MAKALELER (Bilimsel)

 

AYAYDIN, A. (2004). Çoklu Zekâ Kuramında Sanat Eğitimi Yaklaşımı, Eğitim Araştırmaları Dergisi 4, (14), 48-54.

AYAYDIN, A. (2004). Sanat Eğitiminde Çoklu Zekâ Yöntemi ve Uygulama Örneği, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 27- 44.

AYAYDIN, A. (2004). İlköğretim Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitiminde Değerlendirme Sorunu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4, (7), 27-39.

AYAYDIN, A. (2005). İlköğretimde Görsel Sanatlar Eğitiminin (Resim-İş) Sorunları ve Çözüm Önerileri, Çağdaş Eğitim Dergisi 30, (316), 28-34.

AYAYDIN, A. (2009). Eğitimde Çoklu Zekâ Yansımaları ve Görsel Sanatlar, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, 52-62.

AYAYDIN, A. (2009). Bilgi Çağında Görsel Sanatlar Eğitiminin Gerekliliği, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:13, Sayı: 41, 437-446.

AYAYDIN, A. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Standart Kavramı, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:18 No:1,  159-172

AYAYDIN, A. (2005). Çoklu Zekâ Kuramı ve Görsel Sanatlar Eğitimi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl:6, Sayı:69, Sayfa:56-64.

 

BİLDİRİLER

 

AYAYDIN, A. (2007). Pedagojik Eleştiri Örneğiyle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (2.Cilt).Ankara: Detay Yayıncılık. (5-7 Eylül 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi-TOKAT)

AYAYDIN, A. (2008). Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Arayışları, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya (1-3 Eylül 2008 Sakarya Üniversitesi-Sakarya)

AYAYDIN, A. (2009). Yöresel El Sanatlarının Görsel Sanatlar Eğitimine Yansıtılması, Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu. (4-6 Haziran 2009-Atatürk Üniversitesi-ERZURUM)

AYAYDIN, A. (2009). (Kayhan Kurtuldu ile).Resim-iş ve Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması, III. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu.  (7-9 Ekim 2009 Karadeniz Teknik Üniversitesi-TRABZON)

 

KİTAPLAR

 

AYAYDIN, A. (2009). Çoklu Zekâ Tabanlı Görsel Sanatlar Eğitimi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

AYAYDIN, A. (2009).  Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi (Ed. Aliosman Aydın-Levent Mercin), Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. (Bölüm Yazarı).

 

KARMA-GRUP SERGİLERİ

 

2003 G.Ü. Öğretim Elemanları Sergisi - GEF Resim-İş Eğitimi Sergi Salonu-ANKARA

2004 G.Ü. Öğretim Elemanları Sergisi - KONYA

2004 7.Türk Dünyası Karma Resim Sergisi-Zafer Çarşısı Sanat Galerisi- ANKARA

2005 8.Türk Dünyası Karma Resim Sergisi-Zafer Çarşısı Sanat Galerisi- ANKARA

2006 32. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi-Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi- TRABZON

2006 Öğretmenler Günü Sergisi (GÖRSED)-  İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi- KAYSERİ

2007 Sanat Şenliği Etkinlikleri Karma Resim Sergisi (GÖRSED) - KAYSERİ

2007 Karma Resim Sergisi (GÖRSED)-M.Ü. Atatürk Sanat Merkezi- İSTANBUL

2007 KTÜ Öğretim Elemanları Sergisi-Ticaret Borsası Sanat Galerisi-ÜNYE

2007 KTÜ Öğretim Elemanları Sergisi-Dr.Jadidi Sanat Galerisi-GİRESUN

2007 33. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi-Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- TRABZON

2007 Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi 1-Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi- TRABZON

2008 KTÜ Öğretim Elemanları Sergisi- AKM - ANKARA

2008 Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi 2- Basın Müzesi - İSTANBUL

2008 Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi 3- Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- TRABZON

2008 34. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi-Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- TRABZON

2009 "Gölgeler" Grup Sergisi -GÖRSED Sanat Galerisi- ANKARA

2009 Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Sergisi 5- Çağdaş Sanatlar Merkezi- ANKARA

2009 Trabzon'da Tarih Tarihte Trabzon Resim Sergisi- Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- TRABZON

2009 I.Sanat Günleri-Trabzon Sanatevi- TRABZON

2009 35. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi-Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi- TRABZON

2009 KPSD Anadolu Sergileri-ORSEV Sanat Galerisi- ORDU

2009 Karma Resim Sergisi-Kültürpark Beledeiye Salonu- AKÇAABAT

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

 

2003 Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) Kurucu Üyeliği.

2003-2005 Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) Genel Sekreterlik.

2004 Uluslararası Sanat Yolu ile Eğitim Kurumu (InSEA) 7. Avrupa Bölgesel Kongresi Komite Üyeliği.

2004 MEB Öğretimi Planlama ve Değerlendirme Kursu (Aksaray) Eğitim Görevlisi

2004 MEB Temel Eğitime Destek Projesi'nde Uzmanlık.

2007 MEB Resim Alanında Uygulanan Derslerin Öğretim Yöntem ve Teknik Kursu (Trabzon) Eğitim Görevlisi