Çevrimiçi üyeler    
Çevrimiçi üyeler :
Çevrimiçi ziyaretçiler :
» Görsel Sanatçılar Ansiklopedisi » Çağdaş Türk Sanatçıları » Sanatçı Detayı  
Google Sitede
ÜNLÜ TÜRK SANATÇILARI
GÜNÜMÜZ TÜRK SANATÇILARI
ÜNLÜ YABANCI SANATÇILAR
SANATÇI
Adnan YALIM
 
«« Geri dön
 

 

ADNAN YALIM

(1957, Nevşehir)

 

1957 Yılında Nevşehir' de doğdu, 1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi, 1984'te master derecesiyle Prof. Adnan

Çoker Atölyesi'nden mezun oldu, 1984'te Paris'te araştırmalarda bulundu. 1984'te Malatya İnönü Üniversitesi'nde okutman olarak

göreve başladı. 1989 Sanatta yeterlilik aldı. 1990'da Paris, Amsterdam ve Venedik'te araştırma ve incelemelerde bulundu, 1993'te

Yardımcı Doçent olarak atandı.

 

SERGİLER

 

2011 Galeri Soyut - B Salonu, Ankara,

2011 Galatea Sanat Galerisi , İstanbul,

2005 Galeri Soyut, Ankara,

2004 Nelli Sanat Galerisi,İstanbul,

2004 Art- İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması, Nelli Sanat Galerisi, İstanbul,

2003 Nelli Sanat Galerisi, İstanbul,

2003 Art-İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Buluşması Nelli Sanat Galerisi, İstanbul,

2002 Siyah Beyaz Sanat Galerisi, Ankara,

2000 Nelli Sanat Galerisi, İstanbul,

1998 Mine Sanat Galerisi, İstanbul,

1997 Galeri SZ, İstanbul,

1997 Galeri Atelier Sanat Galerisi, Ankara,

1996 Dost Sanat Galerisi, Ankara,

1994 Ekol Sanat Galerisi, İstanbul,

1990 Yonca modern Sanat Galerisi, İstanbul,

1989 Bahariye Akbank Sanat Galerisi, İstanbul,

1989 Kızılay Akbank Sanat Galerisi, Ankara,

1986 Malatya Güzel Sanatlar Galerisi,

1969 Atatürk Enstitüsü Galerisi'nde ikinci kişisel sergi(12yaşında),

1967 Nevşehir İl Kütüphanesinde ilk kişisel sergi (9yaşında)

 

*   *   *

 

Pop ve Erotik Açılımlar...

 

Yalım'ın son resimleri, sanatçının yıllardır yakın durduğu pop biçimselliği ve erotizm anlamsallığı üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Dile getirdiğimiz ve sanatçının çalışmalarına yakın duran bu kavramlar üzerinde bazı değinmelerde bulunmak istiyorum. Pop biçimsellik dediğimiz mesele, evrensel bağlamda dünyada 60'lı yıllardan beri sorgulanmaktadır. Türk resminde ise sanatçıların tümden olmasa da ara devrelerinde zaman zaman uğradıkları pop yaklaşım konusu, Yalım'ın elinde, sanatının yaşamsal amacı haline gelmiştir. Sanatçı, pop biçimselliğin kendine özgü ironik, figüratif yaklaşımlarını benimserken, diğer taraftan kendine ait fantastikleşen renk vurgularını  da gözler önüne sermekten kaçınmamaktadır. İşte bu noktada sanatçının değişik ve kendine ait olan yanı da, öncelikle biçim dili bağlamında ortaya çıkmaktadır. Çünkü renk tercihleri, tamamen resimlerinin kosmozunu da belirleyen bir özellik olmaktadır. Ayrıca resim yüzeylerini gerek boyayı kullanarak iki boyutlu, gerekse -ptik espriyi değerlendirerek üç boyutluşan tuval gövdelerine ayırmaktadır. Bu ayırmalar mekânla ilgili boyutlaştırma çabaları olarak ayrıca dikkat çekmektedir.

 

Adnan Yalım'ın resimlerinde kadın figürünü biçimsel boyut açısından dışarıda bıraktığınızda soyut, hatta geometrik de olan renk alanlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu, şu demektir: Sanatçı, figür ve nonfigür filozofilerin erdemine ulaşmış, kendi ruhsallığında bunları çözümlemiş, buradan nerede neyi, ne kadar ve ne zaman ileri süreceğini bilme boyutuna varmıştır. Aslında erotizm temsili yapan kadın figürlerini, kompozisyonlarda kütle olgusu açısından değerlendirdiğimizde, dinamiklik unsurunun da temsiliyetini üstlendiğini görürüz. Bu bağlamda statik olanlarsa daha geometrik ve grafik tanımlı elemanlardır. Birden fazla erotik kadın figürünün kullanıldığı kompozisyonlarda ise, daha anlatımcı olmak tercih edilmiştir. Erotik olan çekici, dolayısıyla çeken, olmayansa kompozisyonlarda iten bir süreci devreye sokmaktadır. Aslında Adnan Yalım, bir diğer taraftan ele aldığı biçimsel vurgularla "itme-çekme"ye ulaşmayı hızlandırarak, resimlerinin izleyici tarafından çekici kılınan birer varlık olmasını da sağlamaktadır. Bu noktada erotizmin çekiciliğini kullanmakla, erotizmi araç olmaktan çıkararak amaç haline de sokmaktadır. İşte sanatçıyı dünyada bilinen pop sanat anlayışlardan koparan yanı da böylelikle ortaya çıkmaktadır. Bu özelliği, sanatçının hem dünya sanatı, hem de Türk sanatı bağlamındaki atılımcı yanını göstermektedir.

 

Resimlerde kadının dişiliğini ön plana çıkarmak salt erotizm açısından değil, dişisellik filozofisi bağlamında da irdelenebilir. Bu, bir anlamda çoğaltma ve üreme mantığı üzerinden sorgulanmak istendiğinde de, sanatçının, sadece erotizm ve kadın olgularını üstelik ilişkili olarak ele almadığını da ortaya koyar. Sanatçının gerçekten neyin temsilini, nasıl bir varlık ve zaman ilişkisi boyutunda sorguladığını ve izleyiciyi bilinçli ikilemlere sürükleyerek, buradan elde ettiği çelişkili durumlarla, kadının anlamsallığını iyice sorgulamaya aldığını ve konuya parodoksal baktığını da görmekteyiz. İşte bu paradoksal yapılanma, Adnan Yalım resimlerinin özüdür.

 

Özkan Eroğlu