Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Ayten TIMUROGLU
 
«« Back
 

 

AYTEN TIMUROGLU

(Ankara)


Ankara'da doğdu. Resim çalışmalarına 1985 yılında Sanatyapım-Kayıhan Keskinok Atölyesi'nde başladı. Klasik, empresyonist, kübist vs. denemelerle geçen altı yıldan sonra 1991 yılından bu yana kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte, yağlı boya, karışık teknik, fotopentür vs. denemelerle büyük boy çalışmalar yapmaktadır.

 

Son dönem resimlerinin konularını kırsal kesimdeki çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışında koleksiyonlarda resimleri bulunan ressamın T.C. Kültür Bakanlığı koleksiyonuna dahil edilmiştir.

 

Ankara Kadın Ressamlar Derneği ve Grup 16 üyesidir. 16 kişisel sergi açmış, Grup 16'nın 11 sergisine ve pek çok karma sergiye katılmıştır.

"GEYİK AKARSULARI ÖZLEDİĞİNDE HEM SU HEM GEYİKTİR AKAN" (Melih Cevdet Anday)

 

Sanatçı, yağlı boya, pastel ve kurşun kalem kullanıyor.