Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Atila AKTURK
 
«« Back
 

 

ATILA AKTURK

(1955, Ordu)

1955 yılında Ordu'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü 1984 yılında bitiren Aktürk, 25 yıl resim öğretmenliği yapmıştır. Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi'nden 2011 yılında emekli olmuştur.

 

1984 yılından bu yana kişisel ve karma sergilere katılmıştır.
Çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmektedir.

PERSONAL EXHIBITIONS

1984 Kantarcı Ziraat Bankası
1987 Erenköy İş Sanat
1987 Bakırköy 7. Sanat
1987 Kadıköy 7. Sanat
1991 Şeker Sigorta
1991 Ortaköy Sanat Bar Karma Sergiler
1984 Kadıköy Sanat Galerisi
1992 Sarı Siyah Bar
1992 Seratonin 2. Kumkapı
1992 Horhor Sanat Galerisi (Karma Sergi)
1993 Enka
1993 Tüyap
1994 Tüyap
2002 Atatürkçü Düşünce Derneği

 

ABOUT HIS ART

 

Atila Aktürk' ün resimleri rengin ve kurgusallığın ön planda olduğu sahnelerden oluşur. Resimler, sanatçının imgelemiyle kaynaşmış psikolojik ve sosyolojik temalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.


Rengin ve biçimin bir araya gelişindeki yöntemler, bu temaların dışavurumu ile parelellik taşır.


Sanatçının resimlerinde özellikle, 80 sonrası politikaya ilişkin bir ikonografi de göze çarpar. Bu anlamda Aktürk, içinde bulunduğu ortamı kendine özgü görsel diliyle dışavurmakla kalmamış, onu resim düzlemi içerisinde ütopik bir biçimde yeniden kurgulamıştır. Tanıklık etmenin ötesinde, temsile dayalı bir politikanın kendi ikonlarını yine temsil düzlemi içerisinde bozmuştur.