Online members    
Online members :
Online guests :
» Turkish Visual Art Encyclopedia » Contamporary Turkish Artists » Artist Detail  
Google In pages
FAMOUS TURKISH ARTISTS
TODAY'S TURKISH ARTISTS
FAMOUS FOREIGN ARTISTS
ARTIST DETAIL
Sema Ilgaz TEMEL
 
«« Back
 

 

SEMA ILGAZ TEMEL
(1957, Istanbul)

 

1978'de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Grafik bölümü mezunu, Avusturya'nın sağlamış olduğu bursla Salzburg'da çalışmış ve üretmiş, halen daha Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde profesör olarak öğretim görevi ve bölüm başkanlığına devam eden Sema Ilgaz Temel'in, birçok ödülü bulunmaktadır.


İlk kişisel sergisini 1989'da, İstanbul'da (Urart) açtı. 

MÜGSF'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. halen Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

*   *   * 

 

"Resim yapmak, gerçeği yansıtmaktır. Kendi öznel gerçeğimizi düşünceleri görünür kılarken aynı zamanda bilinçaltının keşfine yönelik metaforik izlerin peşinden gitmektir. Anlatmaktan çok anlamaya yönelik izdüşümleri barındırır içinde... Hem kendisi olmak, hem kendine dışardan bakmaktır. Bazen içinde, bazen dışında olmaktır zamanın. Yabancılaştığımız hayatın içindeki serüven ve yalnızlık duygusuna direnmektir. Renkleri biçimleri, yüzleri, düşünceleri saklayan belleğin gelgitleri içinde kaybolmaktır. İnsandan ve görünürlükten yola çıkarak zamanın kıyısında yürümektir. Herkesin ve hiç kimsenindir."